Nysa,  Opolskie,  Powiat nyski

POIG.06.01.00-16-008/10-01 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Simpla s.c.

POIG.06.01.00-16-008/10-01 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Simpla s.c.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-008/10-01

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Simpla s.c.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Gmina: Nysa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „Simpla” S.C. Andrzej Murawski Robert Polak

NIP beneficjenta: 7531886187

Kod pocztowy: 48-300

Miejscowość: Nysa

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.06.01.00-14-404/11-02 Plan rozwoju eksportu jako forma wsparcia wprowadzenia na rynki zagraniczne nowoczesnej sztuki użytkowej Bartosza Marka Ulatowskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-404/11-02

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu jako forma wsparcia wprowadzenia na rynki zagraniczne nowoczesnej sztuki użytkowej Bartosza Marka Ulatowskiego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12300

Wydatki kwalifikowalne: 12300

Dofinansowanie: 9840

Dofinansowanie UE: 8364

Nazwa beneficjenta: Bartosz Ulatowski

NIP beneficjenta: 9512059863

Kod pocztowy: 02-722

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/23/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/31/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 5/31/2012


POIG.06.01.00-14-385/13-01 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w ANDCOM sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-385/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w ANDCOM sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Gmina: Lesznowola

Wartość ogółem: 535500

Wydatki kwalifikowalne: 534000

Dofinansowanie: 371619.8

Dofinansowanie UE: 315876.83

Nazwa beneficjenta: ANDCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 1231225343

Kod pocztowy: 05-515

Miejscowość: Zgorzała

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/22/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/29/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.06.01.00-14-540/11-04 Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa Centrum Edukacji i Promocji Nauki Sigma poprzez ekspansję na zagraniczne rynki.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-540/11-04

Tytuł projektu: Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa Centrum Edukacji i Promocji Nauki Sigma poprzez ekspansję na zagraniczne rynki.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: CENTRUM EDUKACJI I PROMOCJI NAUKI SIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5252514250

Kod pocztowy: 00-024

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/13/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/21/2013

Data zakończenia realizacji: 7/20/2013


POIG.06.01.00-16-005/13-01 Rozwój firmy Spot-Light Sp. z o. o. poprzez eksport.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-005/13-01

Tytuł projektu: Rozwój firmy Spot-Light Sp. z o. o. poprzez eksport.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Gmina: Cisek

Wartość ogółem: 512431.6

Wydatki kwalifikowalne: 512431.6

Dofinansowanie: 384823.7

Dofinansowanie UE: 327100.14

Nazwa beneficjenta: „SPOT-LIGHT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7492010544

Kod pocztowy: 47-240

Miejscowość: Bierawa

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/11/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/26/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 10/29/2013

Data zakończenia realizacji: 10/28/2015patentowy, ifg uam komunikaty, bogurodzica klp, mikrobiologia, obrona narodowa definicja, krezus kurs, umk przetargi, aktywacja, zaginięcie dziennika budowy, www.rzeczpospolita, czy we współczesnym świecie można osiągnąć sukces i pozostać sobą, jak usunąć pustą stronę z worda, szycie biustonoszy na miarę kraków, agata łódź, umcs biblioteka…