Opole

POIG.06.01.00-16-006/09-00 Plan rozwoju eksportu Spółki AXXEL – pierwszy krok budowy silnej pozycji firmy w Europie.

POIG.06.01.00-16-006/09-00 Plan rozwoju eksportu Spółki AXXEL – pierwszy krok budowy silnej pozycji firmy w Europie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-006/09-00

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu Spółki AXXEL – pierwszy krok budowy silnej pozycji firmy w Europie.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Gmina: M. Opole

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: AXXEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7540007021

Kod pocztowy: 45-254

Miejscowość: Opole

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/16/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/27/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 6/22/2009

Data zakończenia realizacji: 12/10/2009


POIG.06.01.00-14-480/11-00 Identyfikacja nowych kierunku rozwoju firmy Kancelaria Bezpieczeństwa Ryszard Trzeciak

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-480/11-00

Tytuł projektu: Identyfikacja nowych kierunku rozwoju firmy Kancelaria Bezpieczeństwa Ryszard Trzeciak

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Kancelaria Bezpieczeństwa Ryszard Trzeciak

NIP beneficjenta: 1180680792

Kod pocztowy: 01-833

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/22/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 10/31/2012


POIG.06.01.00-14-508/11-01 Rozwój firmy SAS Ventures Sp. z o.o. poprzez opracowanie strategii eksportowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-508/11-01

Tytuł projektu: Rozwój firmy SAS Ventures Sp. z o.o. poprzez opracowanie strategii eksportowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: SAS Ventures Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5272670467

Kod pocztowy: 00-078

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2012


POIG.06.01.00-14-630/11-01 Rozwój działalności eksportowej ITMS sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-630/11-01

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej ITMS sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: ITMS sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5213474948

Kod pocztowy: 00-140

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/14/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 10/31/2012kosowo wojna, jeżeli zwiększymy wysokość pewnego walca o 4 cm to jego objętość, csp rzeszów, rusza, jak się zarejestrować, wzór wniosku bdo, ug portal edukacyjny, gry prowadzenie restauracji, angielski godziny, prakty, 17 kwietnia, da mian, objętość mola gazu, bezpieczeństwo publiczne, wilku, ekologia wikipedia, czerwonka, wystawa storczyków, wykryto zbyt wiele nieudanych prób logowania z twojej sieci w krótkim czasie, partnerstwo publiczno prywatne, rzęsy 5d przed i po…