Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-664/11-02 Wdrożenie planu rozwoju eksportu innowacyjnych usług firmy Eridea

POIG.06.01.00-14-664/11-02 Wdrożenie planu rozwoju eksportu innowacyjnych usług firmy Eridea

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-664/11-02

Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju eksportu innowacyjnych usług firmy Eridea

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 399000

Wydatki kwalifikowalne: 399000

Dofinansowanie: 199500

Dofinansowanie UE: 169575

Nazwa beneficjenta: ERIDEA Agnieszka Różycka

NIP beneficjenta: 5252147679

Kod pocztowy: 03-907

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 5/31/2014


POIG.06.01.00-14-317/12-05 Przygotowanie i wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę PRINT PARTNER FRYCZKOWSKI S.J

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-317/12-05

Tytuł projektu: Przygotowanie i wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę PRINT PARTNER FRYCZKOWSKI S.J

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Gmina: M. Radom

Wartość ogółem: 304642.4

Wydatki kwalifikowalne: 302782.4

Dofinansowanie: 155141.2

Dofinansowanie UE: 131870.02

Nazwa beneficjenta: PRINT PARTNER FRYCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 7962855085

Kod pocztowy: 26-600

Miejscowość: Radom

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.01.00-14-664/11-02 Wdrożenie planu rozwoju eksportu innowacyjnych usług firmy Eridea

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-664/11-02

Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju eksportu innowacyjnych usług firmy Eridea

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 399000

Wydatki kwalifikowalne: 399000

Dofinansowanie: 199500

Dofinansowanie UE: 169575

Nazwa beneficjenta: ERIDEA Agnieszka Różycka

NIP beneficjenta: 5252147679

Kod pocztowy: 03-907

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 5/31/2014


POIG.06.01.00-14-346/13-03 Relizacja Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Reha Fund

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-346/13-03

Tytuł projektu: Relizacja Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Reha Fund

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Gmina: Konstancin-Jeziorna

Wartość ogółem: 158922.4

Wydatki kwalifikowalne: 158922.4

Dofinansowanie: 119191.8

Dofinansowanie UE: 101313.03

Nazwa beneficjenta: Reha Fund SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

NIP beneficjenta: 5260214054

Kod pocztowy: 03-310

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/12/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/26/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/30/2015przyspieszone postępowanie układowe skutki dla wierzyciela, wzór pierwszej strony pracy licencjackiej, zawodność, marian stelter, ore kompetencje kluczowe, gaz m3 na kwh, matura 2016 biologia rozszerzona, więzadło nadkolcowe, poparzeni kawą trzy, deistą, organizacja pomocy społecznej warszawa, europo, importowanie towarów, crh, nastawienie ksobne, derkacz, państwo na półwyspie jutlandzkim, rodzina wielodzietna 2017, coca cola staniątki…