Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-486/11-00 Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla innowacyjnego systemu zarządzania finansami przedsiębiorstw z sektora MSP „Webflow”.

POIG.06.01.00-14-486/11-00 Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla innowacyjnego systemu zarządzania finansami przedsiębiorstw z sektora MSP „Webflow”.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-486/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla innowacyjnego systemu zarządzania finansami przedsiębiorstw z sektora MSP „Webflow”.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Gemstone Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5272626408

Kod pocztowy: 00-815

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/29/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/4/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 5/31/2012


POIG.06.01.00-14-457/10-00 Plan rozwoju eksportu dla firmy Pracownia renowacji zegarów antycznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-457/10-00

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu dla firmy Pracownia renowacji zegarów antycznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Pracownia renowacji zegarów antycznych-Katarzyna Wierzbicka

NIP beneficjenta: 5291024188

Kod pocztowy: 05-870

Miejscowość: Bieniewice

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/12/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/21/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


POIG.06.01.00-14-366/10-00 Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla Prego SA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-366/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla Prego SA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 17500

Wydatki kwalifikowalne: 17500

Dofinansowanie: 9975

Dofinansowanie UE: 8478.75

Nazwa beneficjenta: Prego Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5213469114

Kod pocztowy: 02-582

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/27/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/8/2010

Data zakończenia realizacji: 4/5/2011


POIG.06.01.00-14-328/13-04 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu – Reprograf S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-328/13-04

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu – Reprograf S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 500900

Wydatki kwalifikowalne: 500900

Dofinansowanie: 330921.64

Dofinansowanie UE: 281283.39

Nazwa beneficjenta: Reprograf Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5272263265

Kod pocztowy: 01-141

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/23/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/9/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.06.01.00-14-401/13-04 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Studio e-Projekt Kamila Karpińska

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-401/13-04

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Studio e-Projekt Kamila Karpińska

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 173500

Wydatki kwalifikowalne: 173500

Dofinansowanie: 130750

Dofinansowanie UE: 111137.5

Nazwa beneficjenta: ADBEAUTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5272721756

Kod pocztowy: 00-015

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/8/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/11/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/4/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015word przemyśl, kobiety w islamie, lista obecności pracowników, słowacki poezja, harmonogram rekrutacji 2020, nadtlenek acetonu, polaków z jakiej litery, pzfp, hausner uek, wzory na sile, cv studenta bez doświadczenia, wytyczne dla społeczności youtube, rozporządzenia covid, podaj cztery przykłady mieszanin z którymi mamy do czynienia w codziennym życiu, dylematy etyczne w fizjoterapii, youtube życzenia wielkanocne, bizneslink, stacja meteo siedlce…