Mazowieckie,  Popowo-Parcele,  Powiat pułtuski / Powiat wyszkowski

POIG.06.01.00-14-421/10-00 Wzrost konkurencyjności na rynkach zagranicznych poprzez stworzenie Planu rozwoju eksportu

POIG.06.01.00-14-421/10-00 Wzrost konkurencyjności na rynkach zagranicznych poprzez stworzenie Planu rozwoju eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-421/10-00

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności na rynkach zagranicznych poprzez stworzenie Planu rozwoju eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Gmina: Halinów

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: ROLL-PAP Żochowska Monika

NIP beneficjenta: 1132186746

Kod pocztowy: 07-203

Miejscowość: Popowo-Parcele

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pułtuski / Powiat wyszkowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/24/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/1/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/15/2011

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011


POIG.06.01.00-14-169/13-03 Rozwój przedsiębiorstwa GRANNA Sp. z o.o. poprzez eksport

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-169/13-03

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa GRANNA Sp. z o.o. poprzez eksport

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 516195.55

Wydatki kwalifikowalne: 427448.99

Dofinansowanie: 321211.74

Dofinansowanie UE: 273029.97

Nazwa beneficjenta: GRANNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5252180783

Kod pocztowy: 03-788

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/31/2013

Data zakończenia realizacji: 6/29/2015


POIG.06.01.00-14-344/10-00 PLAN ROZWOJU EKSPORTU

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-344/10-00

Tytuł projektu: PLAN ROZWOJU EKSPORTU

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płocki

Gmina: Drobin

Wartość ogółem: 20000

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: „Olewnik Serwis” LECH MIKOŁAJEWSKI

NIP beneficjenta: 7761235364

Kod pocztowy: 09-210

Miejscowość: Drobin

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płocki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/8/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/19/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011


POIG.06.01.00-14-118/11-00 Przygotowanie planu rozwoju eksportu usług dla SAWA APARTMENTS Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-118/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie planu rozwoju eksportu usług dla SAWA APARTMENTS Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: „SAWA APARTMENTS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 1132393184

Kod pocztowy: 04-748

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/8/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2011

Data zakończenia realizacji: 2/29/2012


POIG.06.01.00-14-349/13-04 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w EQUILIBRIUM The Health Tourism Provider Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-349/13-04

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w EQUILIBRIUM The Health Tourism Provider Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 350827.92

Wydatki kwalifikowalne: 350827.92

Dofinansowanie: 263170.94

Dofinansowanie UE: 223695.29

Nazwa beneficjenta: EQUILIBRIUM The Health Tourism Provider Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5242746390

Kod pocztowy: 03-604

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/18/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/5/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015stawki celne, badanieopinii, stanisław nitek, umcs ekonomiczny, okręg krzyżówka, ug politologia, stw co to znaczy, ogród botaniczny mikołów, spr vat, podaj nazwy elementów których nie ma w komórce bakteryjnej, wniosek o zabezpieczenie wzór, reguły incoterms 2010, urząd pracy w obornikach wlkp, 20 maja, ustawa o konkurencji, skwp łódź, wsfiz.edu.pl, podatek dochodowy w polsce…