Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-399/13-04 Eksport produktów zawierających zeolit szansą na rozwój Zeolitex Sp. z o. o.

POIG.06.01.00-14-399/13-04 Eksport produktów zawierających zeolit szansą na rozwój Zeolitex Sp. z o. o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-399/13-04

Tytuł projektu: Eksport produktów zawierających zeolit szansą na rozwój Zeolitex Sp. z o. o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 406168.2

Wydatki kwalifikowalne: 406168.2

Dofinansowanie: 305186.73

Dofinansowanie UE: 259408.72

Nazwa beneficjenta: ZEOLITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5252533098

Kod pocztowy: 00-372

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/12/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/16/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-14-252/12-06 Wdrożenia PRE dla ROBERT ZAWADA „”I.T.C.-INTERNATIONAL TRADING COMPANY

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-252/12-06

Tytuł projektu: Wdrożenia PRE dla ROBERT ZAWADA „”I.T.C.-INTERNATIONAL TRADING COMPANY

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 412500

Wydatki kwalifikowalne: 412500

Dofinansowanie: 210000

Dofinansowanie UE: 178500

Nazwa beneficjenta: ROBERT ZAWADA „”I.T.C.-INTERATIONAL TRADING COMPANY

NIP beneficjenta: 5210405622

Kod pocztowy: 02-777

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/5/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.06.01.00-14-130/11-01 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Bozamet

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-130/11-01

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Bozamet

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat siedlecki

Gmina: Siedlce

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: „BOZAMET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8212472363

Kod pocztowy: 08-110

Miejscowość: Ujrzanów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Siedlce / Powiat siedlecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/18/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012mama obiecała jasiowi kieszonkowe, państwo prawa, 3.2.1 badania na rynek, tachimetria, do turcji bez paszportu, polacy wracaja z emigracji, doktryny, różnica 50001^2, współczynnik zmienności resztowej, ckp mielec, status.pzu.pl, w kinie, moje pzu zdrowie, umocnienie metali, postanowienie a decyzja, regionalne centrum informatyki gdynia, praca biurowa w policji test, geneologia, analiza 8d, mediatyzacja, uniwersytet im. a. mickiewicza…