Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-375/11-01 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Voxel Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

POIG.06.01.00-14-375/11-01 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Voxel Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-375/11-01

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Voxel Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Voxel Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5222980042

Kod pocztowy: 01-355

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 4/1/2012


POIG.06.01.00-14-375/10-04 Wdrożenie opracowanego dla firmy New Media Studio Planu Rozwoju Eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-375/10-04

Tytuł projektu: Wdrożenie opracowanego dla firmy New Media Studio Planu Rozwoju Eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 400000

Wydatki kwalifikowalne: 400000

Dofinansowanie: 200000

Dofinansowanie UE: 170000

Nazwa beneficjenta: New Media Studio Sp. z o.o

NIP beneficjenta: 5342446196

Kod pocztowy: 05-840

Miejscowość: Brwinów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.06.01.00-14-254/11-01 Plan rozwoju eksportu szansą na internacjonalizację przedsiębiorstwa VFRPOLAND Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-254/11-01

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu szansą na internacjonalizację przedsiębiorstwa VFRPOLAND Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 1

Dofinansowanie UE: 0.85

Nazwa beneficjenta: VFRPOLAND Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1132782684

Kod pocztowy: 02-676

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/6/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.06.01.00-14-353/10-01 Plan Rozwoju Eksportu dla firmy AMBERROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-353/10-01

Tytuł projektu: Plan Rozwoju Eksportu dla firmy AMBERROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: AMBERROAD SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5222953482

Kod pocztowy: 01-496

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/8/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/17/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


POIG.06.01.00-14-208/09-06 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla Laboratorium Kosmetycznego AVA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-208/09-06

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla Laboratorium Kosmetycznego AVA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 307350

Wydatki kwalifikowalne: 307350

Dofinansowanie: 153675

Dofinansowanie UE: 130623.75

Nazwa beneficjenta: Laboratorium Kosmetyczne AVA. Larysa Dysput Goławska

NIP beneficjenta: 1130016141

Kod pocztowy: 04-506

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/12/2009

Data zakończenia realizacji: 10/11/2011youtube stanowo, administracja publiczna test z odpowiedziami, łączenie warstw photoshop, gałąź przemysłu krzyżówka, katarzyna okońska, wot jak wyjsc z klanu, zasady społeczne, monotematyczny, przelew po angielsku, liczba ludności polska, apd usos umcs, publicznoprawne, załóż, kurs kosztorysowania katowice…