Drobin,  Mazowieckie,  Powiat płocki

POIG.06.01.00-14-344/10-00 PLAN ROZWOJU EKSPORTU

POIG.06.01.00-14-344/10-00 PLAN ROZWOJU EKSPORTU

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-344/10-00

Tytuł projektu: PLAN ROZWOJU EKSPORTU

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płocki

Gmina: Drobin

Wartość ogółem: 20000

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: „Olewnik Serwis” LECH MIKOŁAJEWSKI

NIP beneficjenta: 7761235364

Kod pocztowy: 09-210

Miejscowość: Drobin

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płocki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/8/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/19/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011


POIG.06.01.00-14-329/11-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa „WS” Włodzimierz Sosnowski

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-329/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa „WS” Włodzimierz Sosnowski

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat ciechanowski

Gmina: Ciechanów – miasto

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: „WS” Włodzimierz Sosnowski

NIP beneficjenta: 5660000049

Kod pocztowy: 06-400

Miejscowość: Ciechanów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat ciechanowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/10/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/5/2011

Data zakończenia realizacji: 3/4/2012kostka sześcienna do gry została wykonana z jednorodnego materiału, rzesko, jak napisac list po angielsku, co to klauzula, biowet puławy, poland government, usługi rozwojowe parp, konwencja madrycka, ustawa krs, częściowo, święta sierpień 2019, pierwsze zdjęcie czarnej dziury, druk men-i/74 do pobrania za darmo, olga olesek wikipedia, bański, up pracownicy, a kaminski metoda technika procedura badawcza…