Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-337/11-00 Rozwój firmy MGG Conferences sp z.o.o. poprzez wejście na nowe rynki zagraniczne.

POIG.06.01.00-14-337/11-00 Rozwój firmy MGG Conferences sp z.o.o. poprzez wejście na nowe rynki zagraniczne.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-337/11-00

Tytuł projektu: Rozwój firmy MGG Conferences sp z.o.o. poprzez wejście na nowe rynki zagraniczne.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: MGG CONFERENCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5210120888

Kod pocztowy: 02-521

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


POIG.06.01.00-14-324/13-04 Eksport szansą na rozwój firmy Mnumi Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-324/13-04

Tytuł projektu: Eksport szansą na rozwój firmy Mnumi Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 492200.47

Wydatki kwalifikowalne: 492200.47

Dofinansowanie: 369727.38

Dofinansowanie UE: 314268.27

Nazwa beneficjenta: Mnumi Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5213572556

Kod pocztowy: 02-715

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/22/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/8/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015druk z15, protokół przekazania sprzętu doc, nic nie musisz mówić chwyty, wnozigp umcs, pojedyncze czy pojedyńcze, przeglądy gov, amd group, oblicz iloraz szybkości elektronu na pierwszej i drugiej orbicie atomu wodoru, koszt studiów medycznych, gruszecka, ilość godzin pracy sierpień 2020, basketligakobiet pl, rozstanie, paulina guba, zaproszenie na wigilię, mf formularze vat, kamera noktowizyjna, obowiązkowe szkolenia ppoż dla firm jednoosobowych, geoline zabrze, powództwo w sprawie cywilnej, ważne terminy, zgnilizna drewna…