Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-259/13-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez WBST Trading Sp. z o.o.

POIG.06.01.00-14-259/13-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez WBST Trading Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-259/13-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez WBST Trading Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 339296.61

Wydatki kwalifikowalne: 339296.61

Dofinansowanie: 255097.46

Dofinansowanie UE: 216832.84

Nazwa beneficjenta: WBST Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7010257023

Kod pocztowy: 00-764

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/7/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.06.01.00-14-193/09-02 Plan Rozwoju Eksportu dla Wielobranżowego Zakładu Wytwórczo Handlowego Exfolmo

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-193/09-02

Tytuł projektu: Plan Rozwoju Eksportu dla Wielobranżowego Zakładu Wytwórczo Handlowego Exfolmo

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płoński

Gmina: Sochocin

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: EXFOLMO Wielobranżowy Zakład Wytwórczo Handlowy Maria Olesińska

NIP beneficjenta: 5340208475

Kod pocztowy: 09-110

Miejscowość: SOCHOCIN

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płoński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/1/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 5/15/2010skala stresu holmesa i rahe, mięsień piszczelowy tylny ćwiczenia, bibliografia dziennik ustaw, www nfz lublin pl, pnf rozwijający, foodcost, ga,eta.pl, wielkopolski słownik biograficzny, arkusz chemia czerwiec 2017, games 2020, sgh mapa, kwietnia, cechy jakościowe sprawozdania finansowego, jurysdykcją, euro 2015, www.poczta.pl logowanie, wzory perspektywiczne, radion sam pierze, umcs lublin pl…