Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-259/12-02 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Madden Sp. z o.o.

POIG.06.01.00-14-259/12-02 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Madden Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-259/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Madden Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 311500

Wydatki kwalifikowalne: 311500

Dofinansowanie: 159200

Dofinansowanie UE: 135320

Nazwa beneficjenta: Madden Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5272653090

Kod pocztowy: 00-867

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


POIG.06.01.00-14-249/10-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy Capital Investment

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-249/10-00

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy Capital Investment

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Capital Investment Systemy Opomiarowania Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7251927169

Kod pocztowy: 00-074

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/5/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/19/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 2/28/2011


POIG.06.01.00-14-150/11-01 Plan Rozwoju eksportu jako I etap wejścia na rynki zagraniczne przez Media Team

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-150/11-01

Tytuł projektu: Plan Rozwoju eksportu jako I etap wejścia na rynki zagraniczne przez Media Team

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Media Team Interactive Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5252425026

Kod pocztowy: 02-011

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.06.01.00-14-239/12-03 Rozwój przedsiębiorstwa LEDA poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-239/12-03

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa LEDA poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 411900.2

Wydatki kwalifikowalne: 411900.2

Dofinansowanie: 209700.1

Dofinansowanie UE: 178245.08

Nazwa beneficjenta: „LEDA” – SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5220102685

Kod pocztowy: 02-677

Miejscowość: WARSZAWA

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014python pętla for, adres po włosku, wyzsza szkola edukacja w sporcie, lo 5 lublin, empatia nie działa 2019, agnieszka zaucha, lista punktowanych czasopism 2019, nadrzędny akt prawny w unii europejskiej krzyżówka, radoslaw, bychowo lublin, atom i cząsteczka sprawdzian nowa era chomikuj, up.wadowice.pl, generator tytułów…