Kielce,  Powiat m. Kielce,  Świętokrzyskie

POIG.06.01.00-14-258/13-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w „LINCOR”.

POIG.06.01.00-14-258/13-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w „LINCOR”.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-258/13-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w „LINCOR”.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Gmina: M. Kielce

Wartość ogółem: 266268.2

Wydatki kwalifikowalne: 266002.64

Dofinansowanie: 199501.98

Dofinansowanie UE: 169576.68

Nazwa beneficjenta: Lincor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9591966175

Kod pocztowy: 25-663

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/15/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/19/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


POIG.06.01.00-14-033/10-01 Rozwój spółki SEMICON poprzez eksport

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-033/10-01

Tytuł projektu: Rozwój spółki SEMICON poprzez eksport

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 163776

Wydatki kwalifikowalne: 163776

Dofinansowanie: 81888

Dofinansowanie UE: 69604.8

Nazwa beneficjenta: Semicon Sp.z.o.o.

NIP beneficjenta: 5260303208

Kod pocztowy: 04-761

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/12/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/1/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/27/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


POIG.06.01.00-14-189/11-00 Plan rozwoju eksportu dla Agrofruct sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-189/11-00

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu dla Agrofruct sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat siedlecki

Gmina: Siedlce

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: AGROFRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8210006697

Kod pocztowy: 08-110

Miejscowość: ŻABOKLIKI

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Siedlce / Powiat siedlecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/20/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/25/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011plus edukacja, branża ict, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zarejestruj, urząd miasta tarnów nowa 4 godziny otwarcia, druki zwarte, poziomej, sukcesia, szerokopasmowe lubelskie, pkb ranking, www.esbank.pl, konkursy kosmetyczne, pokaz taneczny, art 24 ust 1 pkt 4-8, zgoda na przetwarzanie danych osobowych rodo wzór, zaproszenie 2016, pogodalublin, santander bank poslka…