Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-240/12-05 Wdrożenie planu rozwoju eksportu firmy GT Future Communication sp. z o.o.

POIG.06.01.00-14-240/12-05 Wdrożenie planu rozwoju eksportu firmy GT Future Communication sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-240/12-05

Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju eksportu firmy GT Future Communication sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 399754.54

Wydatki kwalifikowalne: 399754.54

Dofinansowanie: 203627.27

Dofinansowanie UE: 173083.17

Nazwa beneficjenta: GT Future Communication Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5272615333

Kod pocztowy: 00-873

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/22/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/27/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-14-082/13-04 Plan rozwoju eksportu. Wypełnienie luki rozwojowej w interiorze Afryki Południowej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-082/13-04

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu. Wypełnienie luki rozwojowej w interiorze Afryki Południowej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 490700

Wydatki kwalifikowalne: 454400

Dofinansowanie: 329714.65

Dofinansowanie UE: 280257.45

Nazwa beneficjenta: Trustee Assets Management Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5260028570

Kod pocztowy: 00-845

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/8/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/19/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.06.01.00-14-207/09-02 Plan rozwoju eksportu innowacyjnych usług Business Platform Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-207/09-02

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu innowacyjnych usług Business Platform Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Business Platform Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5213516569

Kod pocztowy: 00-780

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/30/2010roślina podmokłych łąk krzyżówka, slawistyka, sanepid lublin, geografia podyplomowe, logowanie do office 365, koordynator projektu praca, fundusze unijne podkarpackie, kapitał wzór, portal wrc pl, fakultatywne co to znaczy, zespół negocjacyjny, genealogia w archiwach, podkreśl wzór sumaryczny mydła, bg umcs logowanie, koronawirus polska 19 marca, od kiedy polska jest w onz…