Mazowieckie,  Powiat wołomiński,  Słupno

POIG.06.01.00-14-233/13-02 WDROŻENIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU DLA EFL POLARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POIG.06.01.00-14-233/13-02 WDROŻENIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU DLA EFL POLARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-233/13-02

Tytuł projektu: WDROŻENIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU DLA EFL POLARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Gmina: Radzymin

Wartość ogółem: 412638.1

Wydatki kwalifikowalne: 412638.1

Dofinansowanie: 310103.58

Dofinansowanie UE: 263588.04

Nazwa beneficjenta: EFL POLARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5492413198

Kod pocztowy: 05-250

Miejscowość: Słupno

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.06.01.00-12-108/10-01 Europa w polskich butach – przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy STAWKA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-108/10-01

Tytuł projektu: Europa w polskich butach – przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy STAWKA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Adam Przyłucki Stawka

NIP beneficjenta: 8641065977

Kod pocztowy: 30-389

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/20/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/18/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/2/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.06.01.00-14-100/09-01 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu szansą na rozwój innowacyjnych produktów MCX Systems

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-100/09-01

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu szansą na rozwój innowacyjnych produktów MCX Systems

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: MCX Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5272394955

Kod pocztowy: 02-683

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 11/2/2009

Data zakończenia realizacji: 4/30/2010poczta.pl logowanie, prawo finansowe pdf, rodzaje spółek cywilnych, lok konin, rocznik biblioteki narodowej, odgłos lecącej strzały, nowy jedwabny szlak, szkolenia budżetowe, kurs euro zamówienia publiczne 2020, www współczesna, accommodation, mistrzostwa europy 2020 terminarz, woj polskie, swps uniwersytet, roczne tempo wzrostu pkb…