Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-224/11-00 Plan Rozwoju Eksportu dla BIG Invest Sp. z o.o

POIG.06.01.00-14-224/11-00 Plan Rozwoju Eksportu dla BIG Invest Sp. z o.o

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-224/11-00

Tytuł projektu: Plan Rozwoju Eksportu dla BIG Invest Sp. z o.o

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: BIG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7010282937

Kod pocztowy: 00-556

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/26/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/4/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


POIG.06.01.00-14-218/13-03 Wejście firmy Betterware Polska na nowe rynki międzynarodowe poprzez rozwój eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-218/13-03

Tytuł projektu: Wejście firmy Betterware Polska na nowe rynki międzynarodowe poprzez rozwój eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Pruszków

Wartość ogółem: 668665

Wydatki kwalifikowalne: 538357.14

Dofinansowanie: 404392.85

Dofinansowanie UE: 343733.92

Nazwa beneficjenta: Betterware Polska Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7010241855

Kod pocztowy: 02-202

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/7/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/14/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


POIG.06.01.00-14-042/10-00 Stworzenie Planu Promocji Eksportu firmy GORT S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-042/10-00

Tytuł projektu: Stworzenie Planu Promocji Eksportu firmy GORT S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: GORT S.A.

NIP beneficjenta: 9511969273

Kod pocztowy: 00-382

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/28/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010


POIG.06.01.00-14-045/10-00 Plan pozyskania rynków Europy Wschodniej i Zachodniej dla produktów firmy BAT

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-045/10-00

Tytuł projektu: Plan pozyskania rynków Europy Wschodniej i Zachodniej dla produktów firmy BAT

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Błonie

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: BAT Tadeusz Kyzioł Roman Sold Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 5271024989

Kod pocztowy: 05-850

Miejscowość: Bronisze

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sochaczewski / Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/15/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010topsolid wood chomikuj, refundacja, krańcowy koszt kapitału, wyżyna w indiach, mech na drzewie wskazuje kierunek, reakcja eliminacji, baier, asd psychologia, skonsumować, daszczuk, woj dolnośląskie, krzysztof nałęcz twitter, plan przychodów i wydatków, plan ochrony statku, piossenki, studia podyplomowe audyt…