Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-218/13-03 Wejście firmy Betterware Polska na nowe rynki międzynarodowe poprzez rozwój eksportu.

POIG.06.01.00-14-218/13-03 Wejście firmy Betterware Polska na nowe rynki międzynarodowe poprzez rozwój eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-218/13-03

Tytuł projektu: Wejście firmy Betterware Polska na nowe rynki międzynarodowe poprzez rozwój eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Pruszków

Wartość ogółem: 668665

Wydatki kwalifikowalne: 538357.14

Dofinansowanie: 404392.85

Dofinansowanie UE: 343733.92

Nazwa beneficjenta: Betterware Polska Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7010241855

Kod pocztowy: 02-202

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/7/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/14/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


POIG.06.01.00-14-023/11-00 Plan rozwoju eksportu jako pierwszy etap działań eksportowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-023/11-00

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu jako pierwszy etap działań eksportowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: ZAJN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5252516728

Kod pocztowy: 01-636

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/6/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2011

Data zakończenia realizacji: 2/29/2012


POIG.06.01.00-14-166/09-01 Rozwój działalności eksportowej poprzez przygotowanie Planu rozwoju eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-166/09-01

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej poprzez przygotowanie Planu rozwoju eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: IDS A.Dyderski

NIP beneficjenta: 1180072101

Kod pocztowy: 01-864

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 5/27/2010


POIG.06.01.00-14-151/10-04 Opracowanie Wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu firmy METRUM CRYOFLEX

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-151/10-04

Tytuł projektu: Opracowanie Wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu firmy METRUM CRYOFLEX

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Łomianki

Wartość ogółem: 278270

Wydatki kwalifikowalne: 278270

Dofinansowanie: 139135

Dofinansowanie UE: 118264.75

Nazwa beneficjenta: Metrum Cryoflex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią Spółka komandytowa

NIP beneficjenta: 5272320862

Kod pocztowy: 05-092

Miejscowość: Łomianki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat nowodworski / Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowa – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.06.01.00-14-144/09-01 Plan rozwoju eksportu innowacyjnych usług Migomedia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-144/09-01

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu innowacyjnych usług Migomedia

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Migomedia Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7010176419

Kod pocztowy: 00-611

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2010


POIG.06.01.00-14-085/12-05 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie MFO

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-085/12-05

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie MFO

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sochaczewski

Gmina: Sochaczew

Wartość ogółem: 355030

Wydatki kwalifikowalne: 341430

Dofinansowanie: 170715

Dofinansowanie UE: 145107.75

Nazwa beneficjenta: MFO SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 8371605871

Kod pocztowy: 96-500

Miejscowość: Kożuszki Parcel

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sochaczewski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/7/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.01.00-14-064/09-01 Zwiększenie eksportu. wzmocnienie pozycji proeksportowej i promocji firmy Indel.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-064/09-01

Tytuł projektu: Zwiększenie eksportu. wzmocnienie pozycji proeksportowej i promocji firmy Indel.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Indel Krzysztof Klibisz

NIP beneficjenta: 5220062052

Kod pocztowy: 02-009

Miejscowość: Warszwa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/3/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2009drukowane a, wzór umowy o dzieło z osobą fizyczną, umcs rektorskie, dyrektywa 2000/31/we, wiza biznesowa do chin, czy warto kupić dolary, położenie płodu, jak czytac schematy elektryczne, kod żyrardów, społeczna odpowiedzialność biznesu pdf, wiertel, kampus umcs logowanie, na diagramie kołowym procentowym przedstawiono wyniki pomiaru wzrostu, extral sp. z o.o., kryzys egzystencjalny…