Mazowieckie,  Powiat pruszkowski,  Pruszków

POIG.06.01.00-14-215/12-04 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Jarbetal Sp.j.

POIG.06.01.00-14-215/12-04 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Jarbetal Sp.j.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-215/12-04

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Jarbetal Sp.j.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Pruszków

Wartość ogółem: 194358.25

Wydatki kwalifikowalne: 194358.25

Dofinansowanie: 100839.12

Dofinansowanie UE: 85713.25

Nazwa beneficjenta: JARBETAL B.SZKIELA J.SZKIELA SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 5341001440

Kod pocztowy: 05-804

Miejscowość: Pruszków

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 1/31/2015


POIG.06.01.00-14-191/12-03 Zwiększenie konkurencyjności Innova Marketing Group Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-191/12-03

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności Innova Marketing Group Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Pruszków

Wartość ogółem: 269597.8

Wydatki kwalifikowalne: 243866

Dofinansowanie: 125683

Dofinansowanie UE: 106830.55

Nazwa beneficjenta: Innova Marketing Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5252491603

Kod pocztowy: 05-800

Miejscowość: Pruszków

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/13/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/21/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.01.00-14-130/12-01 Rozwój działalności eksportowej firmy POLCAM SYSTEMS Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-130/12-01

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy POLCAM SYSTEMS Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 412500

Wydatki kwalifikowalne: 412500

Dofinansowanie: 210000

Dofinansowanie UE: 178500

Nazwa beneficjenta: POLCAM SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5222958812

Kod pocztowy: 02-495

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/22/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/3/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/27/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013pup gryfice oferty pracy pdf, mep l, nicholas, wiedział, kurs profesjonalnego sprzątania, coaching rzeszów, bezpłatny urlop, feminizm, oddanie komórek macierzystych, 603 jaka sieć, wzór siła, ds2 babilon, instruktor siłowni…