Mazowieckie,  Milanówek,  Powiat grodziski

POIG.06.01.00-14-215/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy ELMIKO.

POIG.06.01.00-14-215/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy ELMIKO.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-215/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy ELMIKO.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grodziski

Gmina: Grodzisk Mazowiecki

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: ELMIKO Aparatura Medyczna Zbigniew Niedbalski

NIP beneficjenta: 5291009852

Kod pocztowy: 05-822

Miejscowość: Milanówek

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grodziski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.06.01.00-14-197/12-05 Rozwój Socializer SA poprzez eksport serwisu Lubie.to

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-197/12-05

Tytuł projektu: Rozwój Socializer SA poprzez eksport serwisu Lubie.to

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 70993

Wydatki kwalifikowalne: 68900

Dofinansowanie: 34181.29

Dofinansowanie UE: 29054.09

Nazwa beneficjenta: Socializer Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5213596835

Kod pocztowy: 00-732

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/16/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014wpisz pod kropkami jakie liczby zaznaczono na osiach liczbowych, astrofizyka, mapa europy z flagami, papui, diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności, skycash opinie, mięśnie karku anatomia, www.ukrainka.pl, sekrety amerykańskich milionerów pdf, +50 jaki kraj, jak sposób mówienia bohatera służy jego charakteryzowaniu, nachmias metody badawcze w naukach społecznych, tolerancja geometryczna, alicja gancarz instagram…