Baniocha,  Mazowieckie,  Powiat piaseczyński

POIG.06.01.00-14-211/10-01 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Arso – Polański Sp. z o.o.

POIG.06.01.00-14-211/10-01 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Arso – Polański Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-211/10-01

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Arso – Polański Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Gmina: Góra Kalwaria

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Arso – Polański Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1230798692

Kod pocztowy: 05-532

Miejscowość: Baniocha

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/2/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/20/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/30/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


POIG.06.01.00-14-200/13-05 Zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży usług firmy Top Consulting

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-200/13-05

Tytuł projektu: Zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży usług firmy Top Consulting

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 466130

Wydatki kwalifikowalne: 466130

Dofinansowanie: 350147.5

Dofinansowanie UE: 297625.37

Nazwa beneficjenta: TOP CONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 5260036635

Kod pocztowy: 00-545

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/16/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/8/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015hokeista na trawie jak sie nazywa, sieciowe, kita, najlepsze komedię, proteomika, pudelel, aktorskich, film mózg, dominika herburt-heybowicz, joanna wisniewska, dziedziczki, fol-pack joanna dąbrowska, saj, kradzież z włamaniem, główna, fake news przyklady, akcy…