Mazowieckie,  Powiat m. Siedlce / Powiat siedlecki,  Siedlce

POIG.06.01.00-14-206/12-03 Rozwój działalności eksportowej firmy VIVENGE poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

POIG.06.01.00-14-206/12-03 Rozwój działalności eksportowej firmy VIVENGE poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-206/12-03

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy VIVENGE poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat siedlecki

Gmina: Siedlce

Wartość ogółem: 402837.2

Wydatki kwalifikowalne: 402837.2

Dofinansowanie: 199968.38

Dofinansowanie UE: 169973.12

Nazwa beneficjenta: VIVENGE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8212333696

Kod pocztowy: 08-110

Miejscowość: Siedlce

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Siedlce / Powiat siedlecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/12/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/30/2013

Data zakończenia realizacji: 12/30/2014


POIG.06.01.00-14-199/12-07 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu firmy Disruptive Concepts Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-199/12-07

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu firmy Disruptive Concepts Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 395380

Wydatki kwalifikowalne: 384380

Dofinansowanie: 195940

Dofinansowanie UE: 166549

Nazwa beneficjenta: EXEQ Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7010258347

Kod pocztowy: 02-360

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.01.00-14-183/11-00 Rozwój działalności eksportowej firmy Frezpol poprzez przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-183/11-00

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy Frezpol poprzez przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Siedlce

Gmina: M. Siedlce

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Frezpol Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8212143458

Kod pocztowy: 08-110

Miejscowość: Siedlce

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Siedlce / Powiat siedlecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/14/2011

Data zakończenia realizacji: 12/14/2011odstąpie wakacje, 577 kc, rundy, konstytucja z 1997, sad rejonowy w zamościu, gospodarka rynkowa, średni wzrost mężczyzn, zapisz podane odległości między obiektami astronomicznymi stosując notację wykładniczą, myjnie parowe, pomocne dłonie, przedstawienie siebie po niemiecku, słownictwo angielskie poziom b2 pdf, prawo własności intelektualnej ustawa, kampus uw, koło moora, rozwijac sie, dysestezja…