Mazowieckie,  Powiat płoński,  SOCHOCIN

POIG.06.01.00-14-193/09-02 Plan Rozwoju Eksportu dla Wielobranżowego Zakładu Wytwórczo Handlowego Exfolmo

POIG.06.01.00-14-193/09-02 Plan Rozwoju Eksportu dla Wielobranżowego Zakładu Wytwórczo Handlowego Exfolmo

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-193/09-02

Tytuł projektu: Plan Rozwoju Eksportu dla Wielobranżowego Zakładu Wytwórczo Handlowego Exfolmo

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płoński

Gmina: Sochocin

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: EXFOLMO Wielobranżowy Zakład Wytwórczo Handlowy Maria Olesińska

NIP beneficjenta: 5340208475

Kod pocztowy: 09-110

Miejscowość: SOCHOCIN

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płoński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/1/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 5/15/2010


POIG.06.01.00-14-084/11-00 Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla firmy ExpressMap Polska Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-084/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla firmy ExpressMap Polska Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: ExpressMap Polska sp. z o.o

NIP beneficjenta: 5222408968

Kod pocztowy: 01-461

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/21/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.06.01.00-14-186/10-03 Wdrożenie opracowanego Planu Rozwoju Eksportu w celu inicjacji działalności eksportowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-186/10-03

Tytuł projektu: Wdrożenie opracowanego Planu Rozwoju Eksportu w celu inicjacji działalności eksportowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 398000

Wydatki kwalifikowalne: 398000

Dofinansowanie: 199000

Dofinansowanie UE: 169150

Nazwa beneficjenta: Europe-Consulting Andrzej Ferber

NIP beneficjenta: 5261769506

Kod pocztowy: 02-797

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/2/2011

Data zakończenia realizacji: 10/30/2012


POIG.06.01.00-14-188/09-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu usług K3 System.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-188/09-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu usług K3 System.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: K 3 SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9521743814

Kod pocztowy: 00-876

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/17/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2010chryzantema sztuczna, bg agh godziny otwarcia, html hyperlink, gdzie założyć konto pocztowe, nvc kraków, nerw pośladkowy górny, zostaną, usosweb umcs logowanie, rehabilitacja lublin nfz, egipcie, próbne testy gimnazjalne 2017 nowa era, usus umcs, parp szkolenia, uczucie niechęci krzyżówka, parp gov…