Łomianki,  Mazowieckie,  Powiat nowodworski / Powiat warszawski zachodni

POIG.06.01.00-14-151/10-04 Opracowanie Wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu firmy METRUM CRYOFLEX

POIG.06.01.00-14-151/10-04 Opracowanie Wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu firmy METRUM CRYOFLEX

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-151/10-04

Tytuł projektu: Opracowanie Wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu firmy METRUM CRYOFLEX

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Łomianki

Wartość ogółem: 278270

Wydatki kwalifikowalne: 278270

Dofinansowanie: 139135

Dofinansowanie UE: 118264.75

Nazwa beneficjenta: Metrum Cryoflex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią Spółka komandytowa

NIP beneficjenta: 5272320862

Kod pocztowy: 05-092

Miejscowość: Łomianki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat nowodworski / Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowa – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.06.01.00-14-148/12-04 Wprowadzenie planu rozwoju eksportu na rynki docelowe

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-148/12-04

Tytuł projektu: Wprowadzenie planu rozwoju eksportu na rynki docelowe

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 387000

Wydatki kwalifikowalne: 387000

Dofinansowanie: 194100

Dofinansowanie UE: 164985

Nazwa beneficjenta: Aqua World Sp z.o.o.

NIP beneficjenta: 5272673922

Kod pocztowy: 05-091

Miejscowość: Ząbki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/6/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014przyszłość polskiej gospodarki, ile lat trwa ochrona patentowa, jestem o 38 większa od połowy liczby 24, leki w ratownictwie medycznym 2017 pdf, kod choroby, najczęstsze nazwiska, bazy usług rozwojowych, monitor zamówień publicznych, dawna miara objetosci, skala stresu holmesa i rahe pdf, kandydat film, językoznawstwo strukturalne, układ limfatyczny budowa, lublin noc kultury 2018, działalność nierejestrowana a vat, ostatnie zamówienie, upięcia 2017 damskie, efekt sperlinga, jednostki samorządu terytorialnego, polska b, smyk logowanie, zakres pracy…