Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-091/12-05 Rozpoczęcie eksportu usług firmy Personality Sp. z o.o. na rynki zagraniczne

POIG.06.01.00-14-091/12-05 Rozpoczęcie eksportu usług firmy Personality Sp. z o.o. na rynki zagraniczne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-091/12-05

Tytuł projektu: Rozpoczęcie eksportu usług firmy Personality Sp. z o.o. na rynki zagraniczne

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 402300.5

Wydatki kwalifikowalne: 402300.5

Dofinansowanie: 203650.25

Dofinansowanie UE: 173102.71

Nazwa beneficjenta: PERSONALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5252532288

Kod pocztowy: 00-195

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/23/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.01.00-14-053/13-02 Rozwój działalności eksportowej firmy AVRENTIM poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-053/13-02

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy AVRENTIM poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 499046.4

Wydatki kwalifikowalne: 499046.4

Dofinansowanie: 333623.56

Dofinansowanie UE: 283580.02

Nazwa beneficjenta: „AVRENTIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5932275353

Kod pocztowy: 02-390

Miejscowość: WARSZAWA

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/18/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/20/2013

Data zakończenia realizacji: 10/19/2015


POIG.06.01.00-12-443/11-10 Rozwój firmy TGM Automatic poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-443/11-10

Tytuł projektu: Rozwój firmy TGM Automatic poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 310088.87

Wydatki kwalifikowalne: 310088.87

Dofinansowanie: 155044.43

Dofinansowanie UE: 131787.76

Nazwa beneficjenta: TGM Automatic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6772349177

Kod pocztowy: 30-405

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/9/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/20/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/19/2012

Data zakończenia realizacji: 10/17/2014


POIG.06.01.00-14-040/13-03 Rozwój działalności eksportowej firmy COMENSAL poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-040/13-03

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy COMENSAL poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 431536.8

Wydatki kwalifikowalne: 429446.8

Dofinansowanie: 322710.1

Dofinansowanie UE: 274303.58

Nazwa beneficjenta: COMENSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213625666

Kod pocztowy: 02-672

Miejscowość: WARSZAWA

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/6/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.06.01.00-14-067/12-02 Wdrożenie zatwierdzonego Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Kancelaria Czeszejko-Sochacki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-067/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie zatwierdzonego Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Kancelaria Czeszejko-Sochacki

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 400000

Wydatki kwalifikowalne: 400000

Dofinansowanie: 200000

Dofinansowanie UE: 170000

Nazwa beneficjenta: Kancelaria Prawnicza dr Wiktor Czeszejko Sochacki radca prawny

NIP beneficjenta: 1181598012

Kod pocztowy: 02-301

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/25/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2013


POIG.06.01.00-14-064/13-04 Wdrożenie planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie KEY2PRINT

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-064/13-04

Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie KEY2PRINT

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 523550.2

Wydatki kwalifikowalne: 523550.2

Dofinansowanie: 393287.65

Dofinansowanie UE: 334294.5

Nazwa beneficjenta: KEY2PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9512367820

Kod pocztowy: 02-972

Miejscowość: WARSZAWA

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/21/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/27/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/29/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-14-056/12-01 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu dla Property Group Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-056/12-01

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu dla Property Group Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 419592

Wydatki kwalifikowalne: 419592

Dofinansowanie: 210000

Dofinansowanie UE: 178500

Nazwa beneficjenta: Property Group Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5213538080

Kod pocztowy: 02-672

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/22/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/26/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.06.01.00-12-266/11-01 Innowacje produktowe spółki TECH dobrym towarem w handlu międzynarodowym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-266/11-01

Tytuł projektu: Innowacje produktowe spółki TECH dobrym towarem w handlu międzynarodowym

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wadowicki

Gmina: Wieprz

Wartość ogółem: 16000

Wydatki kwalifikowalne: 16000

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: „TECH” Paweł Jura. Janusz Master spółka jawna

NIP beneficjenta: 5512360632

Kod pocztowy: 34-122

Miejscowość: Wieprz

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wadowicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/26/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.06.01.00-14-087/11-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Sell Project Mariusz Biernat

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-087/11-00

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Sell Project Mariusz Biernat

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Gmina: Wołomin

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: SELL PROJECT Biernat Mariusz

NIP beneficjenta: 1251268858

Kod pocztowy: 05-200

Miejscowość: Wołomin

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/4/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/14/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011godziny pracy 2020, kononowicz w basenie, agnieszka kudela, rodzaje plazmolizy, zmiana danych osobowych zus, umiejętność zarządzania czasem, skutki migracji dla kraju emigracyjnego, msp 2 beta link, stypendium socjalne umcs, kolorowa flaga, brak odpowiedzi na reklamację wzór pisma, charakterystyka postaci filmowej, bartnik.pl, tłumaczenie ukraiński na polski…