Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-085/09-00 Strategia rozwoju AWIH poprzez eksport – etap I: Planu rozwoju eksportu.

POIG.06.01.00-14-085/09-00 Strategia rozwoju AWIH poprzez eksport – etap I: Planu rozwoju eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-085/09-00

Tytuł projektu: Strategia rozwoju AWIH poprzez eksport – etap I: Planu rozwoju eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: AWIH Zbigniew Zieliński

NIP beneficjenta: 1130061093

Kod pocztowy: 02-232

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/5/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/12/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 8/20/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


POIG.06.01.00-14-004/09-01 Opracowanie planu rozwoju eksportu usług budowy i rozwoju systemów informatycznych dla Lingaro.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-004/09-01

Tytuł projektu: Opracowanie planu rozwoju eksportu usług budowy i rozwoju systemów informatycznych dla Lingaro.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Lingaro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5213364585

Kod pocztowy: 02-595

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/10/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/12/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 11/12/2009


POIG.06.01.00-14-061/11-01 Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy Agromaks Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-061/11-01

Tytuł projektu: Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy Agromaks Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sochaczewski

Gmina: Nowa Sucha

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Agromaks Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8370000120

Kod pocztowy: 96-513

Miejscowość: MIZERKA

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sochaczewski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/31/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/7/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 2/29/2012akapit w pracy magisterskiej, zoom program, sen o mieście lublin 2018, historiografia, zeszyty studenckie, prolog szkoła języków obcych, joga w lublinie, medica gorzów, człowieka, uek wydział towaroznawstwa, opornosc wlasciwa, kulczyk w egipcie, katalizator platyna…