Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-083/12-03 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu dla innowacyjnej platformy firmy TEMPEROS Anna Golec

POIG.06.01.00-14-083/12-03 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu dla innowacyjnej platformy firmy TEMPEROS Anna Golec

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-083/12-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu dla innowacyjnej platformy firmy TEMPEROS Anna Golec

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 398000

Wydatki kwalifikowalne: 398000

Dofinansowanie: 199000

Dofinansowanie UE: 169150

Nazwa beneficjenta: TEMPEROS Anna Golec

NIP beneficjenta: 5252268667

Kod pocztowy: 01-505

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.01.00-12-241/10-03 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w firmie Euro-Trade

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-241/10-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w firmie Euro-Trade

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 396963.58

Wydatki kwalifikowalne: 396963.58

Dofinansowanie: 198481.79

Dofinansowanie UE: 168709.52

Nazwa beneficjenta: Euro-Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

NIP beneficjenta: 6760053005

Kod pocztowy: 31-263

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowa – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/12/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/11/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.06.01.00-14-038/09-00 Rozwój działalności eksportowej BIOCORP Polska sp. z o.o. poprzez wykorzystanie branżowych kanałów dystrybucyjnych w krajach Nowej Unii i Partnerstwa Wschodniego oraz Rosji.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-038/09-00

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej BIOCORP Polska sp. z o.o. poprzez wykorzystanie branżowych kanałów dystrybucyjnych w krajach Nowej Unii i Partnerstwa Wschodniego oraz Rosji.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 13000

Wydatki kwalifikowalne: 13000

Dofinansowanie: 9999.6

Dofinansowanie UE: 8499.66

Nazwa beneficjenta: BIOCORP Polska sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5262008637

Kod pocztowy: 02-641

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/14/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 5/2/2009

Data zakończenia realizacji: 10/30/2009zs nr 3 krasnik, do stro, kurs medycyny estetycznej dla lekarzy, podanie o roczny urlop macierzyński, medycyna pracy tarnow, processor benchmark, study 43 nie działa, załóż emaila, ustalcie które cechy nie są charakterystyczne dla mitów, leksykonie, niemiecki godziny, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych rodo, biomedical lublin, uzp cpv, uzupełnij zaproponowane tezy następnie sformułuj po trzy argumenty na potwierdzenie, forma rozliczeń, youtube filmy w całości z lektorem, wniosek o przyspieszenie wpisu do krs…