Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-040/11-02 Zakup usług doradczych dla opracowania Planu Rozwoju Eksportu Chimide Polska Sp. z o.o.

POIG.06.01.00-14-040/11-02 Zakup usług doradczych dla opracowania Planu Rozwoju Eksportu Chimide Polska Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-040/11-02

Tytuł projektu: Zakup usług doradczych dla opracowania Planu Rozwoju Eksportu Chimide Polska Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: CHIMIDE POLSKA SP. Z O.O.

NIP beneficjenta: 5213572616

Kod pocztowy: 02-643

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/29/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/4/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


POIG.06.01.00-14-034/12-01 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy e5 Polska Sp. z o.o

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-034/12-01

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy e5 Polska Sp. z o.o

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat toruński

Gmina: Obrowo

Wartość ogółem: 424000

Wydatki kwalifikowalne: 384000

Dofinansowanie: 181094.4

Dofinansowanie UE: 153930.24

Nazwa beneficjenta: E5 Polska Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5252173990

Kod pocztowy: 02-796

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/18/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/21/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 2/15/2015powerpoint pdf, alleluja youtube, opłacalne kursy i szkolenia, h ch, uor, cykl protonowo protonowy, rewolucja przemysłowa w europie, krystian pera, biblioteka główna umcs, too enough ćwiczenia pdf, tok służby i życia w jednostce wojskowej ustala jej, dyrektywa 2000/31/we, technologie, filozofia przyrody, najpopularniejsze piosenki polskie, w ciągu kolejnych siedmiu dni szkolnego rajdu rowerowego, gus dochód z hektara przeliczeniowego 2019, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, wpia umcs plan, excel odwołanie do innego arkusza…