Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-020/09-01 Zmiana strategii spółki Gerda na rynkach UE. Etap 1 – przygotowanie planu rozwoju eksportu

POIG.06.01.00-14-020/09-01 Zmiana strategii spółki Gerda na rynkach UE. Etap 1 – przygotowanie planu rozwoju eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-020/09-01

Tytuł projektu: Zmiana strategii spółki Gerda na rynkach UE. Etap 1 – przygotowanie planu rozwoju eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 24156

Wydatki kwalifikowalne: 19800

Dofinansowanie: 9999

Dofinansowanie UE: 8499.15

Nazwa beneficjenta: Gerda sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6751341621

Kod pocztowy: 02-232

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/20/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009


POIG.06.01.00-12-129/10-01 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Szkoły Tańca AS Agnieszka i Andrzej Gąsiorowscy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-129/10-01

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Szkoły Tańca AS Agnieszka i Andrzej Gąsiorowscy

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Szkoła Tańca As SC Andrzej Gąsiorowski. Agnieszka Gąsiorowska

NIP beneficjenta: 6792579644

Kod pocztowy: 30-836

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/20/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/22/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011referencje dla niani wzór, uokik prawa konsumenta, zasada uczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych, rozpoznaj rośliny których dotyczą poniższe opisy, gumułka, leki z ukrainy online, skrót norwegia, wirtualna uczelnia lazarski, wajnert opinie, protechnika łuków, fabryka kabli elpar, stopien rozwoju, sprawozdanie wychowawcy klasy przykład, epidemia pandemia, przedstaw różnice w sposobie walki na frontach zachodnim i wschodnim, profesor andrzej kasia, uniwersytet technologiczny w szczecinie…