Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-010/09-00 Opracowanie planu rozwoju eksportu dla Zakładu Budowlano Hanlowego JS Jacek Ścisło.

POIG.06.01.00-14-010/09-00 Opracowanie planu rozwoju eksportu dla Zakładu Budowlano Hanlowego JS Jacek Ścisło.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-010/09-00

Tytuł projektu: Opracowanie planu rozwoju eksportu dla Zakładu Budowlano Hanlowego JS Jacek Ścisło.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 14640

Wydatki kwalifikowalne: 12000

Dofinansowanie: 9600

Dofinansowanie UE: 8160

Nazwa beneficjenta: Zakład Budowlano – Handlowy JS Jacek Ścisło

NIP beneficjenta: 5241002055

Kod pocztowy: 04-901

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/2/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/7/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/30/2009


POIG.06.01.00-12-414/11-01 Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla Aqfavola sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-414/11-01

Tytuł projektu: Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla Aqfavola sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Aqfavola spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6762412419

Kod pocztowy: 31-050

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/1/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.06.01.00-12-241/11-00 Umiędzynarodowienie oferty firmy panKreator Damian Rożynek

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-241/11-00

Tytuł projektu: Umiędzynarodowienie oferty firmy panKreator Damian Rożynek

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12300

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: DAMIAN ROŻYNEK PANKREATOR

NIP beneficjenta: 6791024447

Kod pocztowy: 30-684

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.06.01.00-12-011/09-02 Rozwój eksportu i zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-011/09-02

Tytuł projektu: Rozwój eksportu i zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wielicki

Gmina: Wieliczka

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Firma Produkcyjno-Handlowa SZCZOT-MET Robert Pałczak

NIP beneficjenta: 6831004788

Kod pocztowy: 32-020

Miejscowość: Byszyce

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wielicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/16/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/2/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2009olej owsiany, wezwanie do polubownego załatwienia sprawy wzór, mowistar planet pl, akwarele na paznokciach, klient seka, wpia umcs plan, e kursy, uj akademiki, stich szkic, norwegowie w polsce, naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych, innowacje technologiczne, obliczanie tolerancji, bydgoszcz.edu.com.pl logowanie, przeczytaj informacje o domu anny uzupełnij dialog, mpk.pl lublin, youtube pawel domagala, udt testy 2019, wojna 2020, artur rycharski…