Małopolskie,  Modlniczka,  Powiat krakowski

POIG.06.01.00-12-278/10-02 Spółka IT Central na rynkach zagranicznych. dzięki opracowaniu planu rozwoju eksportu.

POIG.06.01.00-12-278/10-02 Spółka IT Central na rynkach zagranicznych. dzięki opracowaniu planu rozwoju eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-278/10-02

Tytuł projektu: Spółka IT Central na rynkach zagranicznych. dzięki opracowaniu planu rozwoju eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Wielka Wieś

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: IT Central spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5130205080

Kod pocztowy: 32-085

Miejscowość: Modlniczka

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/24/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/4/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.06.01.00-12-145/10-01 Hot Marketing – opracowanie Planu Rozwoju Eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-145/10-01

Tytuł projektu: Hot Marketing – opracowanie Planu Rozwoju Eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat myślenicki

Gmina: Myślenice

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Hot Marketing Łukasz Dragosz

NIP beneficjenta: 6811902461

Kod pocztowy: 32-400

Miejscowość: Myślenice

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat myślenicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/11/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/18/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 2/1/2011


POIG.06.01.00-12-237/10-00 Rozwój firmy MULTIPROJEKT poprzez działalność eksportową.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-237/10-00

Tytuł projektu: Rozwój firmy MULTIPROJEKT poprzez działalność eksportową.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: MULTIPROJEKT Grzegorz Góral

NIP beneficjenta: 6751161830

Kod pocztowy: 31-481

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/24/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/1/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011studia mba sgh, połączone, ekwiwokacja, olsztyński park naukowo technologiczny, wystawca weksla, umowa sprzedaży kc, mig do niej cos czuje pobierz, nip aip, napisz co pozwala ci określić że dar czesława miłosza należy do liryki, katalog aleph prz, podział funduszy unijnych, jupiter logowanie agent, archiwum uniwersytetu jagiellońskiego, link group sp. z o.o., sm jutrzenka kraków, formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw schemat, wizerunek definicja pdf, baza danych, bierzaco, ilona makulec, elektroliza włosów…