Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.06.01.00-12-241/11-00 Umiędzynarodowienie oferty firmy panKreator Damian Rożynek

POIG.06.01.00-12-241/11-00 Umiędzynarodowienie oferty firmy panKreator Damian Rożynek

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-241/11-00

Tytuł projektu: Umiędzynarodowienie oferty firmy panKreator Damian Rożynek

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12300

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: DAMIAN ROŻYNEK PANKREATOR

NIP beneficjenta: 6791024447

Kod pocztowy: 30-684

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.06.01.00-04-017/09-00 Wejście firmy Studio Dietetyki na zagraniczne rynki poprzez opracowanie Planu rozwoju eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-017/09-00

Tytuł projektu: Wejście firmy Studio Dietetyki na zagraniczne rynki poprzez opracowanie Planu rozwoju eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Błażejewska Katarzyna Studio Dietetyki

NIP beneficjenta: 9562147345

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/24/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/6/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


POIG.06.01.00-12-135/10-02 Plan rozwoju eksportu Firmy KRAKVET s.c. Marek Batko. Jarosław Orzeł

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-135/10-02

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu Firmy KRAKVET s.c. Marek Batko. Jarosław Orzeł

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wielicki

Gmina: Wieliczka

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: KRAKVET s.c. Marek Batko. Jarosław Orzeł

NIP beneficjenta: 6792884502

Kod pocztowy: 32-020

Miejscowość: Czarnochowice

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wielicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/13/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 2/11/2011


POIG.06.01.00-12-233/11-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu w firmie PULSAR K. Bogusz Sp. J.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-233/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu w firmie PULSAR K. Bogusz Sp. J.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat bocheński

Gmina: Bochnia

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: PULSAR K. Bogusz Sp. J.

NIP beneficjenta: 6830012136

Kod pocztowy: 32-744

Miejscowość: Siedlec

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat bocheński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2011

Data zakończenia realizacji: 2/29/2012wschodnia, porównanie czasów present simple i present continuous testy pdf, jeśli od średniej arytmetycznej wieku asi, system emerytalny w polsce praca magisterska, zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu 2018, 5 największych miast w polsce, odpowiedzialność po angielsku, pup w gostyniu, dentons, komunisci, wjo 1, obliczanie roi, pwsz suwałki plan zajęć, anna hołowacz, obecnie ang, art 11 kpc, wolne miejsca szkoleniowe łódzkie, myślenie magiczne, zych, konkurent winiar, stary druk sprzed 1501…