Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.06.01.00-12-184/12-03 Wdrożenie planu rozwoju eksportu firmy PROJEKTYGOTOWE.PL SPÓŁKA ARCHITEKTONICZNA Sp. z o.o

POIG.06.01.00-12-184/12-03 Wdrożenie planu rozwoju eksportu firmy PROJEKTYGOTOWE.PL SPÓŁKA ARCHITEKTONICZNA Sp. z o.o

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-184/12-03

Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju eksportu firmy PROJEKTYGOTOWE.PL SPÓŁKA ARCHITEKTONICZNA Sp. z o.o

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 175424

Wydatki kwalifikowalne: 175424

Dofinansowanie: 87712

Dofinansowanie UE: 74555.2

Nazwa beneficjenta: PROJEKTYGOTOWE.PL SPÓŁKA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9451874504

Kod pocztowy: 30-701

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/10/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/15/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014


POIG.06.01.00-12-147/13-02 Wdrożenie PRE dla firmy Grzegorz Bieda – DG

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-147/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie PRE dla firmy Grzegorz Bieda – DG

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 539287

Wydatki kwalifikowalne: 538487

Dofinansowanie: 404490.25

Dofinansowanie UE: 343816.71

Nazwa beneficjenta: Grzegorz Bieda

NIP beneficjenta: 6761603583

Kod pocztowy: 30-106

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/12/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/15/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015jański kraków opinie, wodorowy jon, www.poczta polska.pl, podatki kwotowe, popraw podany tekst i napisz z czego wynikają popełnione błędy, szansa, istytut rosyjski, michał kowalik, lektoraty uś, instytut matematyki pp, pamir łańcut, parafraza definicja, wartowiedziec, 12 malp, ortoptystka studia podyplomowe, co to jest wer warszawa, przysięga youtube, onlin…