Małopolskie,  Powiat krakowski,  Skała

POIG.06.01.00-12-182/10-00 Przygotowanie planu rozwoju eksportu firmy Mystic Production Barbara Mikuła.

POIG.06.01.00-12-182/10-00 Przygotowanie planu rozwoju eksportu firmy Mystic Production Barbara Mikuła.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-182/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie planu rozwoju eksportu firmy Mystic Production Barbara Mikuła.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Skała

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Mystic Production Barbara Mikuła

NIP beneficjenta: 6771019615

Kod pocztowy: 32-043

Miejscowość: Skała

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/20/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/1/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/2/2010

Data zakończenia realizacji: 5/30/2011


POIG.06.01.00-04-014/13-08 Zwiększenie konkurencyjności INTEMO S.A. na rynkach zagranicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-014/13-08

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności INTEMO S.A. na rynkach zagranicznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat radziejowski

Gmina: Piotrków Kujawski

Wartość ogółem: 488466

Wydatki kwalifikowalne: 488466

Dofinansowanie: 366974.5

Dofinansowanie UE: 311928.32

Nazwa beneficjenta: INTEMO”” Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 9531035496

Kod pocztowy: 88-230

Miejscowość: Piotrków Kujawski

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat radziejowski / Powiat włocławski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/21/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/7/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015граница польша украина, senat, past simple vs past continuous porównanie, program studiów, asertywność ćwiczenia coachingowe, artystyczne, kiedy kończy się post, wyznanie wiary krzyżówka, meralgia udowa, zajęcia hybrydowe, psychoonkologia, lekka atletyka, przeszlosc, okoliczności modalne, matury próbne 2020, wzór poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych, wtorek z finansami, życie mnie mnie interpretacja, praktyki studenckie w szkole, rząpie, panstwa azjatyckie…