Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.06.01.00-12-165/12-05 Wdrożenie planu rozwoju eksportu przez firmę B&B

POIG.06.01.00-12-165/12-05 Wdrożenie planu rozwoju eksportu przez firmę B&B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-165/12-05

Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju eksportu przez firmę B&B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 184284

Wydatki kwalifikowalne: 184284

Dofinansowanie: 92142

Dofinansowanie UE: 78320.7

Nazwa beneficjenta: Małgorzata Calik B&B

NIP beneficjenta: 6771134836

Kod pocztowy: 30-019

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 1/31/2015


POIG.06.01.00-12-042/12-05 Rozwój firmy PROJECT TEAM poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-042/12-05

Tytuł projektu: Rozwój firmy PROJECT TEAM poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Tarnów

Gmina: M. Tarnów

Wartość ogółem: 267197.34

Wydatki kwalifikowalne: 267197.34

Dofinansowanie: 137348.67

Dofinansowanie UE: 116746.36

Nazwa beneficjenta: Firma Doradczo-Consultingowa „”Project Team”” Agnieszka Lewandowska

NIP beneficjenta: 8732878373

Kod pocztowy: 33-100

Miejscowość: Tarnów

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Tarnów / Powiat tarnowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/15/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.01.00-12-104/09-02 Przygotowanie Wnioskodawcy do sprzedaży usług budowlanych i remontowych za granicą.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-104/09-02

Tytuł projektu: Przygotowanie Wnioskodawcy do sprzedaży usług budowlanych i remontowych za granicą.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Galicja Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6792961763

Kod pocztowy: 30-694

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/4/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


POIG.06.01.00-12-013/11-01 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa OCENTO Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-013/11-01

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa OCENTO Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Słomniki

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: ALNOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6793018681

Kod pocztowy: 32-090

Miejscowość: Słomnikach

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012pogoda rybczewice, restrukturyzacja, bembenki, wycena projektu, pekao lublin, www.legalis.pl, ministerstwo przedsiębiorczości i technologii praca, terapia schematów szkolenie, dotacja, przeanalizuj rysunek skóry człowieka i wykonaj polecenia, przekładnia hydrostatyczna zasada działania, raynauda choroba, podaj czynniki które wpłynęły na dynamiczny rozwój gospodarczy indii, pismo święte youtube, dokumentacja powykonawcza wymagania, wyszukiwarka smartfonow, paih, repetytorium maturalne polski pdf, nfz lublin karta ekuz, 17 października 2019, biblioteka iberyjska, zakazane praktyki online, pifis, nowe ministerstwa, przekształć wypowiedzi tak aby zastąpić podkreślone przymiotniki przysłówkami…