Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.06.01.00-12-140/12-08 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę LIMPOL Sp. z o.o.

POIG.06.01.00-12-140/12-08 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę LIMPOL Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-140/12-08

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę LIMPOL Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 383925.81

Wydatki kwalifikowalne: 383925.81

Dofinansowanie: 195712.9

Dofinansowanie UE: 166355.96

Nazwa beneficjenta: LIMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ

NIP beneficjenta: 6771735027

Kod pocztowy: 30-331

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/1/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/24/2013

Data zakończenia realizacji: 6/23/2015


POIG.06.01.00-08-007/12-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy REMIX S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-08-007/12-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy REMIX S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat świebodziński

Gmina: Świebodzin

Wartość ogółem: 618670

Wydatki kwalifikowalne: 400000

Dofinansowanie: 200000

Dofinansowanie UE: 170000

Nazwa beneficjenta: REMIX S.A.

NIP beneficjenta: 9271694143

Kod pocztowy: 66-200

Miejscowość: Świebodzin

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat świebodziński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/22/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/2/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014stefaniak, biotechnologia medyczna, anna gemra, derywatyzacja, handel miedzynarodowy, związek nauczycielstwa polskiego, udowodnij, że dla dowolnej dodatniej liczby rzeczywistej x prawdziwa jest nierówność, umowa sprzedaży, jadwiga kazimierz iii wielki, modelowa konwencja oecd wraz z komentarzem, na podstawie opisu z podrecznika określ stan skupienia i właściwości substancji, kurs euro tabela c, umowa autorska, ile urlopu na miesiąc, cechy dobrej współpracy, metody kształcenia…