Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.06.01.00-12-129/09-00 NeumannBrown sp. z o.o. s.k. na rynkach międzynarodowych

POIG.06.01.00-12-129/09-00 NeumannBrown sp. z o.o. s.k. na rynkach międzynarodowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-129/09-00

Tytuł projektu: NeumannBrown sp. z o.o. s.k. na rynkach międzynarodowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: NeumannBrown Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

NIP beneficjenta: 6762371212

Kod pocztowy: 30-348

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/12/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010


POIG.06.01.00-12-074/09-01 Plan rozwoju exportu Eco-Schubert Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-074/09-01

Tytuł projektu: Plan rozwoju exportu Eco-Schubert Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Eco-Schubert Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6792956638

Kod pocztowy: 30-702

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/4/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/15/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009up słupsk 2, wójtowicz, program zajęć trening umiejętności społecznych, nazwy pierwiastków, kiedy beda wyniki matur, derdowskiego gdańsk, wysokość hydrantu nad ziemią, księgarnia turystyczna warszawa, crh polska, prawo administracyjne książka pdf, uzasadnienie decyzji administracyjnej, oni walczyli za ojczyznę, podejmowanie decyzji, jak zmniejszyć piksele zdjęcia…