Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.06.01.00-12-126/13-05 Wdrożenie strategii eksportowej firmy DLJM System na rynek rosyjski.

POIG.06.01.00-12-126/13-05 Wdrożenie strategii eksportowej firmy DLJM System na rynek rosyjski.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-126/13-05

Tytuł projektu: Wdrożenie strategii eksportowej firmy DLJM System na rynek rosyjski.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 468333.58

Wydatki kwalifikowalne: 468333.58

Dofinansowanie: 351875.18

Dofinansowanie UE: 299093.9

Nazwa beneficjenta: DLJM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6762460246

Kod pocztowy: 30-149

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/15/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/22/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-12-062/13-05 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w firmie Kambu Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-062/13-05

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w firmie Kambu Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 519662

Wydatki kwalifikowalne: 519662

Dofinansowanie: 390371.5

Dofinansowanie UE: 331815.77

Nazwa beneficjenta: KAMBU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5130205826

Kod pocztowy: 32-091

Miejscowość: Raciborowice

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/23/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-12-100/13-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Kominus Polska Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-100/13-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Kominus Polska Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wielicki

Gmina: Kłaj

Wartość ogółem: 476399.9

Wydatki kwalifikowalne: 443448.9

Dofinansowanie: 333211.67

Dofinansowanie UE: 283229.91

Nazwa beneficjenta: KOMINUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6832071083

Kod pocztowy: 32-015

Miejscowość: Łężkowice

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat bocheński / Powiat wielicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/30/2015


POIG.06.01.00-12-081/13-05 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy A1 Europe Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-081/13-05

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy A1 Europe Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 282841.02

Wydatki kwalifikowalne: 269641.02

Dofinansowanie: 202203.8

Dofinansowanie UE: 171873.23

Nazwa beneficjenta: A1 Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9451893683

Kod pocztowy: 30-415

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/15/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015studia kryminalistyka, energetyka piła, wielka księga medycyny chińskiej pdf, p2 systems, poprostu czy po prostu, wzór ugody, usos umcs, izolacja piwnicy przed wodą, tarcza 4,0, wzór półstrukturalny metanolu, miasto na i, bank pekao, urząd statystyczny w poznaniu, oferty pracy gov, usos mail prz, barbara pietkiewicz matka kraśki, chomikuj fir umk…