Małopolskie,  Olkusz,  Powiat olkuski

POIG.06.01.00-12-124/09-01 Rozwój działalności spółki poprzez sporządzenie planu rozwoju eksportu.

POIG.06.01.00-12-124/09-01 Rozwój działalności spółki poprzez sporządzenie planu rozwoju eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-124/09-01

Tytuł projektu: Rozwój działalności spółki poprzez sporządzenie planu rozwoju eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat olkuski

Gmina: Olkusz

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Traditional Polish Style spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8971720391

Kod pocztowy: 32-300

Miejscowość: Olkusz

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat olkuski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/5/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2010


POIG.06.01.00-12-111/13-01 Rozwój eksportu firmy PW „JPM” s.c. poprzez wdrozenie Planu Rozwoju Eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-111/13-01

Tytuł projektu: Rozwój eksportu firmy PW „JPM” s.c. poprzez wdrozenie Planu Rozwoju Eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Masłów

Wartość ogółem: 237560.1

Wydatki kwalifikowalne: 234260.1

Dofinansowanie: 176295.07

Dofinansowanie UE: 149850.8

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JPM” s.c. Radosław Pierzak. Jolanta Pierzak

NIP beneficjenta: 6571013849

Kod pocztowy: 30-376

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/29/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/2/2014

Data zakończenia realizacji: 10/30/2015


POIG.06.01.00-12-111/10-03 Zakup usługi stworzenia Planu Rozwoju Eksportu w firmie xtech.pl Serwisy branżowe

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-111/10-03

Tytuł projektu: Zakup usługi stworzenia Planu Rozwoju Eksportu w firmie xtech.pl Serwisy branżowe

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: xtech.pl Serwisy branżowe Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6762155023

Kod pocztowy: 31-115

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/20/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/20/2011

Data zakończenia realizacji: 10/19/2011


POIG.06.01.00-12-024/10-01 Rozwój ARCHON+ poprzez realizację wybranych działań wynikających z Planu Rozwoju Eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-024/10-01

Tytuł projektu: Rozwój ARCHON+ poprzez realizację wybranych działań wynikających z Planu Rozwoju Eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat myślenicki

Gmina: Myślenice

Wartość ogółem: 285832.43

Wydatki kwalifikowalne: 285832.43

Dofinansowanie: 142916.21

Dofinansowanie UE: 121478.77

Nazwa beneficjenta: ARCHON+ Biuro Projektów Barbara Mendel

NIP beneficjenta: 6811003225

Kod pocztowy: 32-400

Miejscowość: Myślenice

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat myślenicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2012nerwoból czaszkowy, sp warta, drwal pl, lista płac z chorobowym, bm studio opole, nędznicy, jak założyć agencję pracy, musiałabym, zwiazki, zdjęcia 2017, kursy polskiego warszawa, dr sebastian, punkt zerowy obrabiarki, nie dla pariasa krzyżówka, kodeks karny kodeks postępowania karnego, muzeum alfonsa karnego, stokrotka szkolenia, firma spin off…