Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.06.01.00-12-074/09-01 Plan rozwoju exportu Eco-Schubert Sp. z o.o.

POIG.06.01.00-12-074/09-01 Plan rozwoju exportu Eco-Schubert Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-074/09-01

Tytuł projektu: Plan rozwoju exportu Eco-Schubert Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Eco-Schubert Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6792956638

Kod pocztowy: 30-702

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/4/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/15/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


POIG.06.01.00-12-051/12-06 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla spółki DLK.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-051/12-06

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla spółki DLK.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat chrzanowski

Gmina: Trzebinia

Wartość ogółem: 76591.59

Wydatki kwalifikowalne: 76591.59

Dofinansowanie: 41295.79

Dofinansowanie UE: 35101.42

Nazwa beneficjenta: DLK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6282115012

Kod pocztowy: 32-540

Miejscowość: Trzebinia

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat chrzanowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIG.06.01.00-12-045/11-00 Plan Rozwoju Eksportu dla: MARCIN OLESIŃSKI MAKAMISZ

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-045/11-00

Tytuł projektu: Plan Rozwoju Eksportu dla: MARCIN OLESIŃSKI MAKAMISZ

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: MARCIN OLESIŃSKI MAKAMISZ

NIP beneficjenta: 6781676929

Kod pocztowy: 31-618

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/19/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/24/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.06.01.00-12-021/13-04 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy PROMEXPO Marcin Mus

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-021/13-04

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy PROMEXPO Marcin Mus

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 484202

Wydatki kwalifikowalne: 482944.2

Dofinansowanie: 362708.15

Dofinansowanie UE: 308301.92

Nazwa beneficjenta: PROMEXPO Marcin Mus

NIP beneficjenta: 6781550157

Kod pocztowy: 30-390

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/22/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015motywowanie, wśród podanych liczb znajdź i podkreśl tę która spełnia równanie, 6 filarów poczucia własnej wartości chomikuj, korespondencja mailowa, giedroyc, szacowany, znaki niewerbalne wojsko, bitwa pod gettysburgiem, krach finansowy 2017, wojciech lipski, zerwa pdf, monarchia austro-węgierska, impact clean power technology s.a., fototropizm, cefr, norma matematyka…