Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.06.01.00-12-046/09-02 Stworzenie Planu rozwoju eksportu. pierwszym krokiem do rozpoczęcia działalności eksportowej przedsiębiorstwa i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.

POIG.06.01.00-12-046/09-02 Stworzenie Planu rozwoju eksportu. pierwszym krokiem do rozpoczęcia działalności eksportowej przedsiębiorstwa i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-046/09-02

Tytuł projektu: Stworzenie Planu rozwoju eksportu. pierwszym krokiem do rozpoczęcia działalności eksportowej przedsiębiorstwa i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 8196.73

Dofinansowanie: 6557.38

Dofinansowanie UE: 5573.77

Nazwa beneficjenta: Revotec Marcin Staniewski. Tomasz Wojewoda Spółka jawna

NIP beneficjenta: 9452103200

Kod pocztowy: 31-421

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/6/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


POIG.06.01.00-10-095/10-00 Plan Rozwoju Eksportu dla Przedsiębiorstwo „Yavo” Sp.z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-095/10-00

Tytuł projektu: Plan Rozwoju Eksportu dla Przedsiębiorstwo „Yavo” Sp.z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat bełchatowski

Gmina: Bełchatów – miasto

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Yavo Sp.zo.o.

NIP beneficjenta: 7691925826

Kod pocztowy: 97-400

Miejscowość: Bełchatów

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat bełchatowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/25/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011


POIG.06.01.00-04-072/10-01 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu szansą na rozwój firmy Optiguard Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-072/10-01

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu szansą na rozwój firmy Optiguard Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 124374.27

Wydatki kwalifikowalne: 124374.27

Dofinansowanie: 62187.13

Dofinansowanie UE: 52859.06

Nazwa beneficjenta: Optiguard Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9562130391

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012sharing dawca, na pewno slownik, mam talent najlepsi wykonawcy, praktyki w urzędzie miasta, list oficjalny wzór, antropogeniczny, inteligentny, dorobku, kruszewski sztuka nauczania pdf, miasto na północ od łęcznej krzyżówka, www mps gov pl, godziny po wlosku, podkreśl nazwy trzech krajów należących do opec, kapitał obcy, ustawa o rachunkowosci, przepisanie oceny na studiach, wyznacz trzy kolejne liczby całkowite, farmakologia last minute pdf, maraton 31 marca, biznes odpowiedzialny społecznie…