Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.04.04.00-28-020/13-08 Uruchomienie produkcji płyt izolacyjnych z masy włóknistej pochodzącej z przerobu makulatury i biomasy roślinnej

POIG.04.04.00-28-020/13-08 Uruchomienie produkcji płyt izolacyjnych z masy włóknistej pochodzącej z przerobu makulatury i biomasy roślinnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-28-020/13-08

Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji płyt izolacyjnych z masy włóknistej pochodzącej z przerobu makulatury i biomasy roślinnej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat działdowski

Gmina: Lidzbark

Wartość ogółem: 17524039.6

Wydatki kwalifikowalne: 14096666.66

Dofinansowanie: 8351000

Dofinansowanie UE: 7098350

Nazwa beneficjenta: Zakład Przerobu Biomasy Roślinnej Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5711713027

Kod pocztowy: 02-486

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Nie

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/6/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/9/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2016


POIG.04.03.00-00-C09/12-02 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji włókniny puszystej w działalności przedsiębiorstwa „NAMAR”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-C09/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji włókniny puszystej w działalności przedsiębiorstwa „NAMAR”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żagański

Gmina: Żagań

Wartość ogółem: 7642775.84

Wydatki kwalifikowalne: 7642338.84

Dofinansowanie: 4000000

Dofinansowanie UE: 3400000

Nazwa beneficjenta: Mariusz Nawrocki Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Namar” Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9241042341

Kod pocztowy: 68-100

Miejscowość: Żagań

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żagański / Powiat żarski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/4/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.04.04.00-04-027/09-06 Dywersyfikacja usług poprzez stworzenie innowacyjnego Centrum Leczenia Chorób Naczyń

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-04-027/09-06

Tytuł projektu: Dywersyfikacja usług poprzez stworzenie innowacyjnego Centrum Leczenia Chorób Naczyń

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Gmina: Osielsko

Wartość ogółem: 43325018.01

Wydatki kwalifikowalne: 43305018.01

Dofinansowanie: 30313512.61

Dofinansowanie UE: 25766485.71

Nazwa beneficjenta: Eskulap Bis s.c. Ewa Molska. Stanisław Molski

NIP beneficjenta: 5542870674

Kod pocztowy: 86-031

Miejscowość: Osielsko

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014


POIG.04.04.00-04-039/13-01 Innowacyjny zintegrowany system autonomicznego monitoringu wizyjnego wykorzystujący zaawansowane technologie robotyki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-04-039/13-01

Tytuł projektu: Innowacyjny zintegrowany system autonomicznego monitoringu wizyjnego wykorzystujący zaawansowane technologie robotyki

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 64205300

Wydatki kwalifikowalne: 52200000

Dofinansowanie: 31320000

Dofinansowanie UE: 26622000

Nazwa beneficjenta: Data Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna

NIP beneficjenta: 9562250095

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka komandytowo-akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/15/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.04.03.00-00-720/11-01 Wdrożenie innowacyjnej technologii awizomatowej celem zaoferowania unikalnej masowej usługi pocztowej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-720/11-01

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii awizomatowej celem zaoferowania unikalnej masowej usługi pocztowej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Gmina: Stargard Szczeciński

Wartość ogółem: 228857.14

Wydatki kwalifikowalne: 228571.43

Dofinansowanie: 114285.71

Dofinansowanie UE: 97142.86

Nazwa beneficjenta: Polska Grupa Pocztowa SA

NIP beneficjenta: 7010024520

Kod pocztowy: 03-821

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/8/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/6/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.04.04.00-12-046/13-05 Wprowadzenie innowacyjnych preparatów budowlanych na bazie nanocząstek srebra nowej generacji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-12-046/13-05

Tytuł projektu: Wprowadzenie innowacyjnych preparatów budowlanych na bazie nanocząstek srebra nowej generacji

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat chrzanowski

Gmina: Alwernia

Wartość ogółem: 18191700

Wydatki kwalifikowalne: 14760000

Dofinansowanie: 9581500

Dofinansowanie UE: 8144275

Nazwa beneficjenta: Dynamic Technology SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6342818043

Kod pocztowy: 40-008

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/22/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 2/28/2016


POIG.04.03.00-00-D84/12-09 Wdrożenie technologii wytwarzania trudnospruwalnych pasów tapicerskich dzianych z recyklingu surowców poliestrowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-D84/12-09

Tytuł projektu: Wdrożenie technologii wytwarzania trudnospruwalnych pasów tapicerskich dzianych z recyklingu surowców poliestrowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieruszowski

Gmina: Wieruszów

Wartość ogółem: 6841030.42

Wydatki kwalifikowalne: 5714000

Dofinansowanie: 3999800

Dofinansowanie UE: 3399830

Nazwa beneficjenta: BUMAPOL Jan Buczkiewicz

NIP beneficjenta: 6191174055

Kod pocztowy: 98-400

Miejscowość: Wieruszów

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieruszowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/8/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.04.04.00-02-033/13-04 Utworzenie centrum zarządzania inteligentnymi systemami transportu drogowego (ITS/BRD) w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne i biznesowe.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-02-033/13-04

Tytuł projektu: Utworzenie centrum zarządzania inteligentnymi systemami transportu drogowego (ITS/BRD) w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne i biznesowe.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Gmina: M. Bielsko-Biała

Wartość ogółem: 1535849.57

Wydatki kwalifikowalne: 1239737.5

Dofinansowanie: 609231.25

Dofinansowanie UE: 517846.56

Nazwa beneficjenta: Neurosoft Spółka z ograniczoną działalnością

NIP beneficjenta: 8980016421

Kod pocztowy: 53-030

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/11/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/15/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.04.00-10-013/13-05 Pierwszy zintegrowany telemedyczny system wsparcia osób starszych. niepełnosprawnych. przewlekle chorych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-10-013/13-05

Tytuł projektu: Pierwszy zintegrowany telemedyczny system wsparcia osób starszych. niepełnosprawnych. przewlekle chorych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 52264952

Wydatki kwalifikowalne: 49348100

Dofinansowanie: 29601360

Dofinansowanie UE: 25161156

Nazwa beneficjenta: Sango Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7292670968

Kod pocztowy: 93-578

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/7/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/2/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015wplityce, dziennikarze i prezenterzy tvn24, łódzki dom biznesu, nanodiamenty, usos umcs logowanie, podręcznik trenera, wykluczenie społeczne, matura 2019 polski odpowiedzi, podatnik gov.pl, elcar radomsko, zamień na centymetry i zaokrąglij do całości, praktykiumcs, prymaza, onet loguj, connected, minister zielinski, wskaźnik produktywności zapasów, studia podyplomowe psychologia kliniczna, panowanie oktawiana augusta, tlen logowanie, opis konkurencji, mosul, rzeka w kazachstanie, stażowe 2020…