Powiat wągrowiecki,  Wągrowiec,  Wielkopolskie

POIG.04.02.00-30-019/10-03 Opracowanie i produkcja trumien do samodzielnego montażu nowością ZPD LINDNER.

POIG.04.02.00-30-019/10-03 Opracowanie i produkcja trumien do samodzielnego montażu nowością ZPD LINDNER.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.02.00-30-019/10-03

Tytuł projektu: Opracowanie i produkcja trumien do samodzielnego montażu nowością ZPD LINDNER.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat wągrowiecki

Gmina: Wągrowiec – miasto

Wartość ogółem: 6474228

Wydatki kwalifikowalne: 5263600

Dofinansowanie: 2631800

Dofinansowanie UE: 2237030

Nazwa beneficjenta: Zakład Przemysłu Drzewnego LINDNER Zbigniew Lindner

NIP beneficjenta: 7660006780

Kod pocztowy: 62-100

Miejscowość: Wągrowiec

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat wągrowiecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/25/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/11/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.01.00-14-020/09-05 Innowacyjny lek przeciwnowotworowy hamujący aktywność kinazy PLK1

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-14-020/09-05

Tytuł projektu: Innowacyjny lek przeciwnowotworowy hamujący aktywność kinazy PLK1

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Łomianki

Wartość ogółem: 2440000

Wydatki kwalifikowalne: 2000000

Dofinansowanie: 0

Dofinansowanie UE: 0

Nazwa beneficjenta: CELON PHARMA Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 1181642061

Kod pocztowy: 05-092

Miejscowość: Kiełpin

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat nowodworski / Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Nie

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2015

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.04.02.00-12-035/09-03 Opracowanie i wdrożenie do produkcji wzorów użytkowych w firmie Lako Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.02.00-12-035/09-03

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie do produkcji wzorów użytkowych w firmie Lako Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat olkuski

Gmina: Wolbrom

Wartość ogółem: 2620368.51

Wydatki kwalifikowalne: 2134000

Dofinansowanie: 1272400

Dofinansowanie UE: 1081540

Nazwa beneficjenta: Lako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6372149606

Kod pocztowy: 32-340

Miejscowość: Wolbrom

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat olkuski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/31/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.04.02.00-18-004/08-12 Centrum Badawczo-Rozwojowe RETECH

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.02.00-18-004/08-12

Tytuł projektu: Centrum Badawczo-Rozwojowe RETECH

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Mielec – miasto

Wartość ogółem: 10392630.94

Wydatki kwalifikowalne: 9850857.5

Dofinansowanie: 5876979.5

Dofinansowanie UE: 4995432.58

Nazwa beneficjenta: RETECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8171844335

Kod pocztowy: 39-300

Miejscowość: Mielec

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/26/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/8/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


POIG.04.02.00-28-004/09-04 OD KONSTRUKCJI DO PRODUKCJI – NOWE WZORY PRZEMYSŁOWE I UŻYTKOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU NATURALNEMU.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.02.00-28-004/09-04

Tytuł projektu: OD KONSTRUKCJI DO PRODUKCJI – NOWE WZORY PRZEMYSŁOWE I UŻYTKOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU NATURALNEMU.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Elbląg

Gmina: M. Elbląg

Wartość ogółem: 2806610

Wydatki kwalifikowalne: 2300500

Dofinansowanie: 1608750

Dofinansowanie UE: 1367437.5

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ML Monika Albrecht-Mikulska

NIP beneficjenta: 5781995048

Kod pocztowy: 82-300

Miejscowość: Elbląg

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011limit do vat 2020, określ co może być tytułowym darem, wiktymologia, elementami podsystem przekazywania informacji (sieć łączności) są:, cku wiedza, dystrybucja kosmetyków z zagranicy, rurka z groszowka, prawo finansowe umcs, zsiz, rejestracja wz, dziekanat wpia uj, umcs aktualnosci, umcs prawo, politechnika warszawska podyplomowe, podatek liniowy ustawa…