Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.04.02.00-12-026/09-07 Opracowanie wzoru użytkowego autonomicznego odkurzacza samosprzątającego.

POIG.04.02.00-12-026/09-07 Opracowanie wzoru użytkowego autonomicznego odkurzacza samosprzątającego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.02.00-12-026/09-07

Tytuł projektu: Opracowanie wzoru użytkowego autonomicznego odkurzacza samosprzątającego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat tarnowski

Gmina: Gromnik

Wartość ogółem: 807030

Wydatki kwalifikowalne: 651500

Dofinansowanie: 442050

Dofinansowanie UE: 375742.5

Nazwa beneficjenta: Robotics Inventions Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5213467204

Kod pocztowy: 00-716

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.04.01.00-32-007/09-08 Budowa systemu zintegrowanego zarządzania energią elektryczną ENERNET u operatorów telekomunikacyjnych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-32-007/09-08

Tytuł projektu: Budowa systemu zintegrowanego zarządzania energią elektryczną ENERNET u operatorów telekomunikacyjnych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat szczecinecki

Gmina: Szczecinek – miasto

Wartość ogółem: 134780

Wydatki kwalifikowalne: 19000

Dofinansowanie: 9500

Dofinansowanie UE: 8075

Nazwa beneficjenta: TELZAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6730006343

Kod pocztowy: 78-400

Miejscowość: Szczecinek

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat szczecinecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/11/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/22/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/15/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011


POIG.04.01.00-30-069/09-03 Zintegrowane systemy sterowania. diagnostyki. zdalnego dostępu i wizualizacji pracy dla układów pompowych i technologicznych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-30-069/09-03

Tytuł projektu: Zintegrowane systemy sterowania. diagnostyki. zdalnego dostępu i wizualizacji pracy dla układów pompowych i technologicznych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Tarnowo Podgórne

Wartość ogółem: 397004

Wydatki kwalifikowalne: 128000

Dofinansowanie: 64000

Dofinansowanie UE: 54400

Nazwa beneficjenta: Instalcompact Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7770001571

Kod pocztowy: 62-080

Miejscowość: Tarnowo Podgórne

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/30/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/22/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012


POIG.04.01.00-22-010/09-02 Badania rozwojowe i wdrożenie Systemu Budżetowego (72.21 PKWiU) realizowane przez Madkom

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-22-010/09-02

Tytuł projektu: Badania rozwojowe i wdrożenie Systemu Budżetowego (72.21 PKWiU) realizowane przez Madkom

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 98210

Wydatki kwalifikowalne: 66550

Dofinansowanie: 39325

Dofinansowanie UE: 33426.25

Nazwa beneficjenta: MADKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5862143912

Kod pocztowy: 81-451

Miejscowość: Gdynia

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/30/2011


POIG.04.02.00-10-006/10-03 Wzrost potencjału wzorniczego firmy Opoczno I Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.02.00-10-006/10-03

Tytuł projektu: Wzrost potencjału wzorniczego firmy Opoczno I Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat opoczyński

Gmina: Opoczno

Wartość ogółem: 3241808

Wydatki kwalifikowalne: 2618000

Dofinansowanie: 1309000

Dofinansowanie UE: 1112650

Nazwa beneficjenta: Opoczno I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7681769371

Kod pocztowy: 26-300

Miejscowość: Opoczno

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat opoczyński

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/15/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.03.03.02-00-088/09-00 Przygotowanie analiz i dokumentacji niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego przez TESGAS S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-088/09-00

Tytuł projektu: Przygotowanie analiz i dokumentacji niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego przez TESGAS S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Dopiewo

Wartość ogółem: 878400

Wydatki kwalifikowalne: 720000

Dofinansowanie: 360000

Dofinansowanie UE: 306000

Nazwa beneficjenta: TESGAS S.A.

NIP beneficjenta: 7772527260

Kod pocztowy: 62-070

Miejscowość: Dąbrowa

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/2/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


POIG.04.02.00-08-004/10-03 Wdrożenie chronionej wzorami produkcji mebli w technologii płyty komórkowej i wiórowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.02.00-08-004/10-03

Tytuł projektu: Wdrożenie chronionej wzorami produkcji mebli w technologii płyty komórkowej i wiórowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat świebodziński

Gmina: Świebodzin

Wartość ogółem: 3982279

Wydatki kwalifikowalne: 3509100

Dofinansowanie: 2450770

Dofinansowanie UE: 2083154.5

Nazwa beneficjenta: Dual A.Krajewski. W. Niekraszewicz Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 9291719751

Kod pocztowy: 65-001

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra / Powiat zielonogórski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/22/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/25/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/18/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2013


POIG.04.02.00-12-016/09-01 Nowatorskie wzornictwo podstawą wzrostu konkurencyjności i rozwoju Pacyga Import-Eksport

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.02.00-12-016/09-01

Tytuł projektu: Nowatorskie wzornictwo podstawą wzrostu konkurencyjności i rozwoju Pacyga Import-Eksport

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat suski

Gmina: Stryszawa

Wartość ogółem: 4790416

Wydatki kwalifikowalne: 3950250

Dofinansowanie: 2370150

Dofinansowanie UE: 2014627.5

Nazwa beneficjenta: Pacyga Import-Eksport

NIP beneficjenta: 5520102979

Kod pocztowy: 34-206

Miejscowość: Kuków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat suski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/13/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 6/16/2009

Data zakończenia realizacji: 1/31/2013agata konarska instagram, geografia matura 2017 odpowiedzi, oswajanie, koronawirys, kierunkowy usa, mail oficjalny wzór, matysiak, umowa dwustronna, szukaj nip, sprzeciw od decyzji kasatoryjnej wzór, oznacza, forum psychologiczne, biologi, esej jak pisać…