Bochnia,  Małopolskie,  Powiat bocheński

POIG.04.02.00-12-015/09-08 Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego technik chłodniczych

POIG.04.02.00-12-015/09-08 Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego technik chłodniczych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.02.00-12-015/09-08

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego technik chłodniczych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat bocheński

Gmina: Nowy Wiśnicz

Wartość ogółem: 2687338

Wydatki kwalifikowalne: 2069900

Dofinansowanie: 1225640

Dofinansowanie UE: 1041794

Nazwa beneficjenta: Zakład Elektromechaniki Chłodniczej IGLOO Specjalistyczne Centrum Medyczne REMEDIUM NZOZ

NIP beneficjenta: 8680005040

Kod pocztowy: 32-700

Miejscowość: Bochnia

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat bocheński

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011


POIG.04.01.00-24-116/09-01 Opracowanie innowacyjnego systemu zbrojonych rur z tworzyw termoplastycznych RTP

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-24-116/09-01

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego systemu zbrojonych rur z tworzyw termoplastycznych RTP

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat mikołowski

Gmina: Mikołów

Wartość ogółem: 108584

Wydatki kwalifikowalne: 58000

Dofinansowanie: 23200

Dofinansowanie UE: 19720

Nazwa beneficjenta: SPYRA PRIMO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6350009571

Kod pocztowy: 43-190

Miejscowość: Mikołów-Paniowy

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat mikołowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/2/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2011

Data zakończenia realizacji: 4/30/2012


POIG.04.01.00-10-053/09-03 Opracowanie i wdrożenie pakietu leków kardiologicznych nowej generacji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-10-053/09-03

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie pakietu leków kardiologicznych nowej generacji

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Gmina: Ksawerów

Wartość ogółem: 2541700

Wydatki kwalifikowalne: 0

Dofinansowanie: 0

Dofinansowanie UE: 0

Nazwa beneficjenta: Adamed Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5251032201

Kod pocztowy: 05-152

Miejscowość: Pieńków

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat nowodworski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014pisanie listu formalnego po angielsku, szkolenie biblioteczne uł, soyer szkolenia, nip niemiecki wyszukiwarka, kobierzec azjatycki o geometrycznych ornamentach, system płatniczy w polsce, grupa oditk, osadnictwo, job impulse warszawa, staż zwolnienie lekarskie, czas pracy w delegacji krajowej, parp csr, project sp. z o.o., krowa z językiem…