Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.04.02.00-12-007/08-01 Rozbudowa laboratoryjnej infrastruktury badawczo-rozwojowej firmy BioCentrum

POIG.04.02.00-12-007/08-01 Rozbudowa laboratoryjnej infrastruktury badawczo-rozwojowej firmy BioCentrum

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.02.00-12-007/08-01

Tytuł projektu: Rozbudowa laboratoryjnej infrastruktury badawczo-rozwojowej firmy BioCentrum

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 1906622.36

Wydatki kwalifikowalne: 1569344.16

Dofinansowanie: 1098540.91

Dofinansowanie UE: 933759.77

Nazwa beneficjenta: BIOCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6762264781

Kod pocztowy: 30-387

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/24/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/11/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 3/31/2009


POIG.04.01.00-30-033/09-03 Wykonanie prac badawczo-rozwojowych na temat e-commerce i wdrożenie ich wyników

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-30-033/09-03

Tytuł projektu: Wykonanie prac badawczo-rozwojowych na temat e-commerce i wdrożenie ich wyników

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 329400

Wydatki kwalifikowalne: 270000

Dofinansowanie: 160000

Dofinansowanie UE: 136000

Nazwa beneficjenta: BEST.NET Błażej Łukomski

NIP beneficjenta: 7822040992

Kod pocztowy: 60-480

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/24/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/9/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010usos umcs, sektor spożywczy w polsce 2017, województwo wielkopolskie, lublin marsz, bonda mróz, rpa godzina, passiv z modalnymi, tvp zamówienia publiczne, up rejestracja online, 500 na wakacje gov, zus stalowa wola, manipulacja, kurs spawacza białystok, onlin…