Małopolskie,  Powiat wadowicki,  WIEPRZ

POIG.04.02.00-12-003/09-01 Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych butli kompozytowych na bazie włókna węglowego

POIG.04.02.00-12-003/09-01 Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych butli kompozytowych na bazie włókna węglowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.02.00-12-003/09-01

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych butli kompozytowych na bazie włókna węglowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat oświęcimski

Gmina: Kęty

Wartość ogółem: 1161257

Wydatki kwalifikowalne: 951850

Dofinansowanie: 656825

Dofinansowanie UE: 558301.25

Nazwa beneficjenta: TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6772147485

Kod pocztowy: 34-122

Miejscowość: WIEPRZ

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wadowicki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/24/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


POIG.04.01.00-14-130/09-09 Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowych na rynku światowym produktów kosmetycznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-14-130/09-09

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowych na rynku światowym produktów kosmetycznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sochaczewski

Gmina: Brochów

Wartość ogółem: 8908318.37

Wydatki kwalifikowalne: 7447333.37

Dofinansowanie: 4468400.02

Dofinansowanie UE: 3798140.02

Nazwa beneficjenta: Verona Products Professional Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8371658005

Kod pocztowy: 96-500

Miejscowość: Andrzejów Duranowski

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sochaczewski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/15/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/17/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.04.01.00-14-198/09-06 Standaryzacja elektronicznych formatów odczytu dużych dokumentów dla urządzeń mobilnych (e-reading)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-14-198/09-06

Tytuł projektu: Standaryzacja elektronicznych formatów odczytu dużych dokumentów dla urządzeń mobilnych (e-reading)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 146400

Wydatki kwalifikowalne: 120000

Dofinansowanie: 0

Dofinansowanie UE: 0

Nazwa beneficjenta: e-Kiosk S.A.

NIP beneficjenta: 8951827513

Kod pocztowy: 00-838

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Nie

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013


POIG.04.02.00-10-009/09-03 Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowych wzorów użytkowych pierścieni tłokowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.02.00-10-009/09-03

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowych wzorów użytkowych pierścieni tłokowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 2109136

Wydatki kwalifikowalne: 1723800

Dofinansowanie: 861900

Dofinansowanie UE: 732615

Nazwa beneficjenta: Fabryka Pierścieni Tłokowych PRIMA spółka akcyjna w Łodzi

NIP beneficjenta: 7261800097

Kod pocztowy: 91-357

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/12/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/10/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/30/2010


POIG.04.01.00-24-061/09-03 Zaprojektowanie i wdrożenie innowacyjnej aplikacji IT do zarządzania procesami biznesowymi i komunikacyjnymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-24-061/09-03

Tytuł projektu: Zaprojektowanie i wdrożenie innowacyjnej aplikacji IT do zarządzania procesami biznesowymi i komunikacyjnymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Chorzów

Gmina: M. Chorzów

Wartość ogółem: 338250

Wydatki kwalifikowalne: 275000

Dofinansowanie: 110000

Dofinansowanie UE: 93500

Nazwa beneficjenta: MOTO-PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9542022592

Kod pocztowy: 41-506

Miejscowość: Chorzów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Chorzów / Powiat m. Świętochłowice

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/22/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/30/2013wydarzeniu, kabaret 2018, wyszukiwarka minrol, województwo kujawsko pomorskie, incoterms dap, model biznesowy canvas, rejestr przedsiębiorców, wybory na mapie, polegać na po angielsku, przeprowadz doswiadczenie badanie odczynu, wykorzystano, łukasz kaca, tygodnie parzyste i nieparzyste 2018, tajniki krzyżówka, dzień świętego patryka, detektory podczerwieni…