Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

POIG.04.02.00-10-010/09-02 Wzrost potencjału wzorniczego firmy KONEX Spółka z o.o.

POIG.04.02.00-10-010/09-02 Wzrost potencjału wzorniczego firmy KONEX Spółka z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.02.00-10-010/09-02

Tytuł projektu: Wzrost potencjału wzorniczego firmy KONEX Spółka z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 1770220

Wydatki kwalifikowalne: 1451000

Dofinansowanie: 865600

Dofinansowanie UE: 735760

Nazwa beneficjenta: KONEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7260001744

Kod pocztowy: 91-202

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/20/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010


POIG.04.01.00-14-156/09-08 System monitorowania jakości energii elektrycznej z przesyłem danych po GSM.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-14-156/09-08

Tytuł projektu: System monitorowania jakości energii elektrycznej z przesyłem danych po GSM.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 447130

Wydatki kwalifikowalne: 366500

Dofinansowanie: 183250

Dofinansowanie UE: 155762.5

Nazwa beneficjenta: Twelve Electric Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9521884213

Kod pocztowy: 04-987

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/29/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.04.01.00-08-008/09-02 MDT Enterprise – badania oraz wdrożenie znacznie ulepszonej wersji oprogramowania MDT

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-08-008/09-02

Tytuł projektu: MDT Enterprise – badania oraz wdrożenie znacznie ulepszonej wersji oprogramowania MDT

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 7437.48

Wydatki kwalifikowalne: 7437.48

Dofinansowanie: 5206.2

Dofinansowanie UE: 4425.27

Nazwa beneficjenta: ASTEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9730719990

Kod pocztowy: 65-209

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/15/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011blue edukacja, fakturujemy, subway ankieta, rozklad 2, spokojna 2 lublin, kulesza, obsada janosika wikipedia, zautomatyzowane przetwarzanie danych, too i enough ćwiczenia, jak pisać paragraf, krs wk jak wypełnić, jak założyć, wniosek o przedłużenie terminu, agata drzwi, na podstawie podanych oznaczeń uzupełnij treść zadania i zapisz odpowiednie równanie, wsg bydgoszcz studia podyplomowe…