Łódzkie,  Powiat zduńskowolski,  Zduńska Wola

POIG.04.02.00-10-005/10-05 Opracowanie i wdrożenie unikalnej linii wzorniczej profili PCV.

POIG.04.02.00-10-005/10-05 Opracowanie i wdrożenie unikalnej linii wzorniczej profili PCV.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.02.00-10-005/10-05

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie unikalnej linii wzorniczej profili PCV.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zduńskowolski

Gmina: Zduńska Wola

Wartość ogółem: 34633259.83

Wydatki kwalifikowalne: 29497500

Dofinansowanie: 20418250

Dofinansowanie UE: 17355512.5

Nazwa beneficjenta: CKM EXTRUSION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7292672789

Kod pocztowy: 98-220

Miejscowość: Zduńska Wola

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zduńskowolski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/8/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013


POIG.04.01.00-30-001/09-15 Siedzenie operatora maszyn ze zredukowanym oddziaływaniem przyspieszeń. amplitud drgań i wibracji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-30-001/09-15

Tytuł projektu: Siedzenie operatora maszyn ze zredukowanym oddziaływaniem przyspieszeń. amplitud drgań i wibracji

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat szamotulski

Gmina: Szamotuły

Wartość ogółem: 15627150

Wydatki kwalifikowalne: 12705000

Dofinansowanie: 6352500

Dofinansowanie UE: 5399625

Nazwa beneficjenta: STER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7811731385

Kod pocztowy: 60-434

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/24/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/30/2015wyciąg szybowy, studia muzyczne, łódź expo, rodo wyrażam zgodę, jak zrobić odstępy między wierszami w wordzie, cenę spodni obniżono o 20 a po miesiącu nową cenę obniżono o dalsze 40, szein, progres sp. z o.o., powodzie roztopowe, karta przebiegu procesu, artemie, ochrona danych osobowych, upokorzenie definicja, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania niemcy, wiśniewski michał wiek, grodzieńszczyzna, vat w szwecji, passent…