Powiat turecki,  Turek,  Wielkopolskie

POIG.04.01.00-30-108/09-16 Opracowanie koncepcji i wdrożenie do produkcji dedykowanego kamuflażu pikselowego

POIG.04.01.00-30-108/09-16 Opracowanie koncepcji i wdrożenie do produkcji dedykowanego kamuflażu pikselowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-30-108/09-16

Tytuł projektu: Opracowanie koncepcji i wdrożenie do produkcji dedykowanego kamuflażu pikselowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat turecki

Gmina: Turek – miasto

Wartość ogółem: 5004870

Wydatki kwalifikowalne: 4069000

Dofinansowanie: 1627600

Dofinansowanie UE: 1383460

Nazwa beneficjenta: Miranda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6681712330

Kod pocztowy: 62-700

Miejscowość: Turek

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat turecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/25/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/29/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2015

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.03.03.02-00-196/10-00 Usługa doradcza dla Marek Kruszewski KDM celem pozyskania inwestora zewnętrznego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-196/10-00

Tytuł projektu: Usługa doradcza dla Marek Kruszewski KDM celem pozyskania inwestora zewnętrznego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 69540

Wydatki kwalifikowalne: 57000

Dofinansowanie: 28500

Dofinansowanie UE: 24225

Nazwa beneficjenta: Marek Kruszewski KDM

NIP beneficjenta: 5831799698

Kod pocztowy: 80-034

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/30/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/15/2011


POIG.04.01.00-30-002/08-03 Podniesienie poziomu innowacyjności One-2-One poprzez stworzenie Analitycznej Platformy Zintegrowanej Personalizacji PKWiU 72.21.11

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-30-002/08-03

Tytuł projektu: Podniesienie poziomu innowacyjności One-2-One poprzez stworzenie Analitycznej Platformy Zintegrowanej Personalizacji PKWiU 72.21.11

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 42700

Wydatki kwalifikowalne: 35000

Dofinansowanie: 17500

Dofinansowanie UE: 14875

Nazwa beneficjenta: ONE-2-ONE Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 7792152320

Kod pocztowy: 60-111

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010publikacja, pan waldemar, reformy, sprzedaż towarów krzyżówka, bilans jonowo elektronowy, szkolenia z kompetencji miękkich, 15 października, urlop ojcowski 2019, msp 9 maja, z tekstu tadeusza sinki wypisz jeden fakt i jedną opinię, art 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zalety unii europejskiej, telomery, grecka muza astronomii krzyżówka, youtube szkoła…