Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

POIG.04.01.00-30-037/09-07 Opracowanie oraz wdrożenie nowych i zmodyfikowanych wyrobów do systemu implantologicznego Osteoplant

POIG.04.01.00-30-037/09-07 Opracowanie oraz wdrożenie nowych i zmodyfikowanych wyrobów do systemu implantologicznego Osteoplant

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-30-037/09-07

Tytuł projektu: Opracowanie oraz wdrożenie nowych i zmodyfikowanych wyrobów do systemu implantologicznego Osteoplant

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Dopiewo

Wartość ogółem: 6623380

Wydatki kwalifikowalne: 3738000

Dofinansowanie: 2239800

Dofinansowanie UE: 1903830

Nazwa beneficjenta: FUNDACJA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

NIP beneficjenta: 7810021173

Kod pocztowy: 60-275

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/4/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2012


POIG.04.01.00-30-002/08-03 Podniesienie poziomu innowacyjności One-2-One poprzez stworzenie Analitycznej Platformy Zintegrowanej Personalizacji PKWiU 72.21.11

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-30-002/08-03

Tytuł projektu: Podniesienie poziomu innowacyjności One-2-One poprzez stworzenie Analitycznej Platformy Zintegrowanej Personalizacji PKWiU 72.21.11

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 42700

Wydatki kwalifikowalne: 35000

Dofinansowanie: 17500

Dofinansowanie UE: 14875

Nazwa beneficjenta: ONE-2-ONE Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 7792152320

Kod pocztowy: 60-111

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010


POIG.04.01.00-14-014/09-05 System informatyczny wspomagający zarządzanie regułami biznesowymi klasy BRMS

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-14-014/09-05

Tytuł projektu: System informatyczny wspomagający zarządzanie regułami biznesowymi klasy BRMS

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 25280

Wydatki kwalifikowalne: 0

Dofinansowanie: 0

Dofinansowanie UE: 0

Nazwa beneficjenta: Trimtab Arteria Management Sp. z o.o. S.K.A.

NIP beneficjenta: 5222693182

Kod pocztowy: 02-952

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka komandytowo-akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/25/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2012tomasz klimczak, lista godzin pracy, fermentacja i inne przemiany żywności prezentacja, aktualna sytuacja na granicy z niemcami 2019, dna plazmidowe, insight droga do mentalnej dojrzałości pdf, trampolina po angielsku, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, genoplast, wyjaśnij dlaczego w ameryce pojawiła się ludność pochodząca z afryki, progres sosnowiec, życie pod zaborami, your mind, wozniak umcs, aden salon, piosenki o msp, ue katowice adres…