Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

POIG.04.01.00-30-002/08-03 Podniesienie poziomu innowacyjności One-2-One poprzez stworzenie Analitycznej Platformy Zintegrowanej Personalizacji PKWiU 72.21.11

POIG.04.01.00-30-002/08-03 Podniesienie poziomu innowacyjności One-2-One poprzez stworzenie Analitycznej Platformy Zintegrowanej Personalizacji PKWiU 72.21.11

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-30-002/08-03

Tytuł projektu: Podniesienie poziomu innowacyjności One-2-One poprzez stworzenie Analitycznej Platformy Zintegrowanej Personalizacji PKWiU 72.21.11

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 42700

Wydatki kwalifikowalne: 35000

Dofinansowanie: 17500

Dofinansowanie UE: 14875

Nazwa beneficjenta: ONE-2-ONE Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 7792152320

Kod pocztowy: 60-111

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010


POIG.04.01.00-22-088/09-03 DNV Survey Toolbox – aplikacja do automatyzacji pomiarów statków w oparciu o geometryczny model 3D

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-22-088/09-03

Tytuł projektu: DNV Survey Toolbox – aplikacja do automatyzacji pomiarów statków w oparciu o geometryczny model 3D

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Sopot

Gmina: M. Sopot

Wartość ogółem: 594140

Wydatki kwalifikowalne: 487000

Dofinansowanie: 194800

Dofinansowanie UE: 165580

Nazwa beneficjenta: DET NORSKE VERITAS POLAND Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5830009458

Kod pocztowy: 81-850

Miejscowość: Sopot

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Sopot

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/22/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/31/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/31/2011


POIG.03.01.00-00-005/09-06 POMERANUS SEED

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06

Tytuł projektu: POMERANUS SEED

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Gmina: Skulsk

Wartość ogółem: 6113.64

Wydatki kwalifikowalne: 6113.64

Dofinansowanie: 6113.64

Dofinansowanie UE: 5196.59

Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości

NIP beneficjenta: 8512242911

Kod pocztowy: 70-466

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014



grzegorz domagała, complience, szkoły doktorskie, epoki literackie po kolei, charakterystyka wyborów w polsce, art 193 kk, carfi polska, arjago kalisz, kompas polski, luk silva forum, deutche bank easy net, cti gliwice, code me, dr kretowicz, opowiadania borowskiego ostatni dzwonek, maszyny stolarskie używane, seria, złota klatka pdf, w upadłości, edu.gorzow.pl / e-nabór…